APAULY GROUP Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 43, piętro I
44–100 Gliwice

Biuro Obsługi Klienta: [email protected]
Kontakt w sprawie szkoleń: [email protected]
Kontakt w sprawie funduszy UE: [email protected]

Biuro czynne:
od 9.00 do 15.00
tel. +48 32 726 11 34

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000600616
NIP: 631 266 09 27
Regon: 363679810
Wysokość kapitału zakładowego: 112 000,00 zł

nr rachunku bankowego:
13 1950 0001 2006 0036 3719 0002

    Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa adres e-mailowy przetwarzany jest w naszej firmie: APAULY GROUP Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Dworcowa 43 w celach komunikacji, na podstawie art.6 ust.1 lit.f) RODO. Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj.