Żaden projekt nie przebiega bez przeszkód. Zadaniem naszej firmy jest dostarczenie Państwu optymalnego rozwiązania. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami, zbudowane w bardzo zróżnicowanych projektach. Nasze doświadczenie w zarządzaniu projektami poparte jest solidną wiedzą w tym zakresie, opartą na metodykach i standardach IPMA, PCM, PRINCE2 i PMI, SCRUM I AGILE.PM.

Usługi:

 • Kompleksowe zarządzanie projektem – outsourcing.
 • Wypełnianie części zadań związanych z zarządzaniem projektem np.:
  • wspieranie pracy (coaching i mentoring) niedoświadczonych, początkujących project managerów,
  • analiza i ocena złożoności projektów,
  • analiza zagrożeń dla projektów.
 • Wdrażanie filozofii zarządzania projektami w przedsiębiorstwie.
 • Ocena i ratowanie zagrożonych projektów.
 • Pre-audyt projektów „unijnych” i przygotowanie do kontroli zewnętrznej projektu

Oferta obejmuje:

 • Definicję wymagań przedsiębiorstwa i celu projektu.
 • Opracowanie i analiza dostępnych rozwiązań i dostawców w oparciu o kryteria „zwrotu z inwestycji”.
 • Opracowanie harmonogramu prac.
 • Opracowanie budżetu projektu i jego realizację w trakcie projektu.
 • Przygotowanie struktur zespołów projektowych niezbędnych do realizacji zadań.
 • Analiza ryzyka związanego z wdrożeniem.
 • Monitorowanie realizacji prac projektowych, budżetu.
 • Zarządzanie zmianą, którą w przedsiębiorstwie spowoduje wdrożenie projektu.
 • Rozliczenie, podsumowanie i ocena projektu.

Do Państwa dyspozycji oddajemy certyfikowanych project managerów