Warsztaty egzaminacyjne – CAMP®/PMP®

Poznaj zasady egzaminu w praktyce, zanim do niego podejdziesz.
Powtórz materiał i bądź pewien swoich możliwości.

4-dniowy praktyczny trening przygotowujący do egzaminu PMP, prowadzony w języku polskim w oparciu o materiały angielskojęzyczne. Wprowadza w przekrojowy sposób w podejście do zarządzania projektami. Oparty na PMBOK® Guide, 6th Edition.

Co WAŻNE!

Uczestnictwo w szkoleniu pozwala przystąpić do egzaminu PMP. Uwzględnia kompleksowy przegląd wszystkich kluczowych obszarów zarządzania projektami. Przedstawia zderzenie procesów, narzędzi i technik z międzynarodowego standardu z licznymi praktycznymi przykładami z rzeczywistych projektów.

Szkolenie Autoryzowanej Jednostki Szkoleniowej International Project Management Association ®

Miejsce szkolenia: ul. Dworcowa 43, Gliwice

Czas trwania: 4 dni

Godziny szkolenia: 9:00 – 17:00

Cena szkolenia: 2000 zł brutto/os.

 1. Cena szkolenia zawiera:
  • udział trenerów-ekspertów,
  • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
  • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy.
 2. Podręczniki: „PMP® Exam Prep”, autorstwa Rity Mulcahy oraz PMBoK Guide 6 th Edition dostępne za dodatkową opłatą ok. 600 zł

Cel szkolenia

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy na temat zarządzania projektami oraz przygotowanie do egzaminu PMP.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 • Kompleksowy przegląd wszystkich kluczowych obszarów zarządzania projektami
 • Zderzenie procesów, narzędzi i technik z międzynarodowego standardu z licznymi praktycznymi przykładami z rzeczywistych projektów
 • Gruntowne powtórzenie i przygotowanie do egzaminu
 • Możliwość zweryfikowania swojej wiedzy z prowadzącym o światowym autorytecie w dziedzinie zarządzania projektami

Moduł I: Kontekst i fundamenty – 8 godzin dydaktycznych

 1. WPROWADZENIE DO PROCESU CERTYFIKACJI PMP
  1. Wymagania
  2. Proces certyfikacji
  3. Utrzymanie certyfikatu
 2. Kontekst projektu
  1. Definicje projektu, portfela i programu
  2. Wpływ struktur organizacyjnych na projekt
  3. Interakcje pomiędzy portfelem, programem a projektem
  4. Identyfikacja czynników środowiskowych projektu oraz ich wpływu na planowanie i realizację
  5. Cykl życia projektu
   • Konsekwencje różnych konfiguracji faz projektu (jedna faza, sekwencyjne, równoległe)
   • Powody i konsekwencje różnych podejść do planowania (przewidywalne, iteracyjne,
    adaptatywne/zwinne)
  6. Ograniczenia poza „żelaznym trójkątem”
  7. Cykl Deminga (PDCA)
  8. Procesy w projekcie
   • Grupy procesów
   • Rola na poszczególnych etapach projektu
   • Ciągłe doskonalenie procesów zarządzania projektem
 3. Procesy integracji
  1. Inicjacja projektu
   • Uzasadnienie biznesowe
   • Relacja pomiędzy PM’em a sponsorem
   • Rola karty projektu
  2. Budowanie planu zarządzania projektem
   • Rola planów zarządzania
   • Kluczowe plany bazowe
   • Inne dokumenty (np. rejestry)
  3. Zintegrowane zarządzanie zmianami
   • Budowa i rola ciał zarządzających zmianami
   • Procesy zarządzania zmianami w praktyce
  4. Zarządzanie konfiguracją w praktyce
  5. Powiązania pomiędzy procesami planowania, realizacji, monitorowania i zarządzaniem
   zmianą
  6. Zamykanie projektu krok po kroku
 4. Interesariusze projektu
  1. Identyfikacja interesariuszy
  2. Różne podejścia do analizy interesariuszy
  3. Planowanie strategii wobec interesariuszy
  4. Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy w praktyce (w tym kluczowe kompetencje po
   stronie PM’a)

Moduł drugi: Kluczowe obszary „twarde” i ludzie w projekcie – 8 godzin dydaktycznych

 1. Zarządzanie zakresem
  1. Różnice pomiędzy wymaganiami a zakresem
  2. Techniki zbierania i śledzenia wymagań
  3. Różne podejścia do planowania zakresu
   • Sztywny zakres
   • Rolling-wave planning
   • Podejście zwinne
  4. Podstawy tworzenia WBS
  5. Przeznaczenie i powiązania pomiędzy WBS, diagramem sieciowym i wykresem Gantt’a
  6. Odbiór produktów cząstkowych projektu
  7. Monitorowanie zakresu i potencjalne problemy (scope creep, gold plating)
 2. Czas w projekcie
  1. Różnice pomiędzy pakietami prac a zadaniami i ich praktyczne konsekwencje
  2. Pracochłonność vs. czas trwania
  3. Techniki szacowania zasobów i czasu trwania zadań
  4. Struktura podziału zasobów (RBS) i jej rola w planowaniu
  5. Rola diagramu sieciowego w planowaniu
  6. Harmonogramowanie
   • Ścieżka krytyczna
   • Wprowadzenie do łańcucha krytycznego
   • Harmonogramowanie w podejściu zwinnym
  7. Techniki optymalizacji harmonogramu i ryzyka z nimi związane
  8. Podejścia do monitorowania harmonogramu
 3. Zarządzanie zasobami
  1. Szacowanie zasobów
  2. Procesy zarządzania zespołem w praktyce
  3. Planowanie zarządzania zespołem
  4. Typowe błędy w ocenie kompetencji i rekrutacji
  5. Fazy rozwoju zespołu – model Tuckman’a
  6. Źródła władzy w zespole i związane z nimi ryzyka
  7. Podejścia do konfliktów i ich skuteczność
  8. Motywacja w zespole projektowym (Maslow, Herzberg, McClelland)

Moduł trzeci: Pieniądze, ryzyko i dostawcy – 8 godzin dydaktycznych

 1. Zarządzanie kosztami
  1. Podstawy estymacji kosztów
  2. Poziomy szacowania na różnych etapach projektu
  3. Proces budżetowania projektu
  4. Finansowanie projektu – koordynacja wpływów z wydatkami
  5. Rezerwy budżetowe – rodzaje i rola
  6. Monitorowanie projektu przy pomocy metody Earned Value:
   • Podstawy metody
   • Podstawowe wskaźniki (SPI, SV, CPI, CV, EAC) i ich interpretacja
 2. Ryzyko w projekcie
  1. Apetyt i tolerancja na ryzyko
  2. Ryzyko a niepewność
  3. Cykl zarządzania ryzykiem
  4. Rola struktury podziału ryzyk (RBS)
  5. Narzędzia identyfikacji
  6. Analiza jakościowa i ilościowa
  7. Metajęzyk ryzyka i jego wpływ na możliwe momenty wpływu na ryzyko
  8. Odpowiedzi na zagrożenia
  9. Ryzyka wtórne i rezydualne
  10. Praktyczne podejście do zarządzania szansami
  11. Komunikacja ryzyka
  12. Powiązania procesów zarządzania ryzykiem z pozostałą częścią planów
 3. Zamówienia w projekcie
  1. Procesy i kluczowe dokumenty związane z zamówieniami
  2. Rodzaje kontraktów i związane z nimi ryzyka dla poszczególnych stron

Moduł czwarty: Jakość i komunikacja – 8 godzin dydaktycznych

 1. Jakość w projekcie
  1. Jakość a klasa – różnice i ich konsekwencje w projekcie
  2. Dokładność a precyzja – typowe błędy i ich konsekwencje
  3. Filozofia zarządzania jakością – kluczowe zasady
  4. Koszty jakości
  5. Pułapki i konsekwencje podejścia opartego na testach
  6. Kontrola a zapewnienie jakości
  7. Podstawowe narzędzia zarządzania jakością
  8. Ciągłe doskonalenie procesów zarządzania (pogłębienie w stosunku do pierwszego dnia)
 2. Komunikacja w projekcie
  1. Struktura procesu komunikacji i ryzyka w poszczególnych jej elementach
  2. Plan zarządzania komunikacją – rola i przykładowa struktura
  3. Raportowanie w projekcie – podsumowanie procesu i praktyczne wskazówki
 3. Podsumowanie
  1. Procesy ”z lotu ptaka”
  2. Kluczowe przepływy
   • Planowanie
   • Cykl życia produktów
   • Monitoring i raportowanie
Grzegorz Szałajko

Grzegorz Szałajko
Project Manager, Trener

Doradca strategiczny i menedżer projektów, który wniesie swoje międzynarodowe doświadczenie oraz pasję do Państwa organizacji.

Kluczowe fakty:

 • Ekspert w obszarze zarządzania projektami i skutecznego wdrażania strategii
 • Wiodący edytor międzynarodowego standardu IPMA Project Excellence Baseline
 • Członek core team drugiej edycji międzynarodowego standardu PMI Risk Management
 • Międzynarodowe doświadczenie menedżerskie na poziomie centrali dużej korporacji
 • 15 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami jako PM, sponsor, doradca i trener
 • 13 lat doświadczenia w ocenie dużych i mega-projektów na terenie całego świata
 • 8 lat międzynarodowego doświadczenia jako doradca strategiczny, trener i coach
 • Wykładowca MBA (Franklin University) i Executive MBA (Aalto University)
 • Speaker na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach

Posiada doświadczenie zawodowe obejmujące zarówno współpracę z firmami o zasięgu globalnym jak i z lokalnymi liderami rynku w branżach takich jak IT, telekomunikacja, outsourcing usług, finanse i bankowość, R&D, produkcja przemysłowa, energetyka czy branża wydobywcza. Wielokrotnie współuczestniczył w skutecznym przygotowaniu dużych organizacji do zmian na poziomie strategicznym. Ponadto, jego zaangażowanie w działania wiodących organizacji w dziedzinie zarządzania projektami pozwala jego klientom być zawsze na bieżąco z najnowszymi trendami i rozwiązaniami biznesowymi.

Jest członkiem zespołu opracowującego najnowszą edycję międzynarodowego standardu PMI Risk Management Standard oraz ekspertem recenzentem nowego standardu PMI Organizational Project Management (OPM). W latach 2013-2015 był wiodącym edytorem i jednym z głównych architektów pierwszej edycji międzynarodowego standardu oceny projektów, IPMA Project Excellence Baseline. Od 2005 roku jest asesorem w prestiżowym konkursie IPMA International Project Excellence Award, a w latach 2011-2014 był przez dwie kadencje członkiem IPMA Award Management Board. Wniósł również znaczny wkład w rozwój narodowych nagród Project Excellence w Polsce i Nepalu, w którym jest honorowym członkiem Project Management Association of Nepal. Jest również jednym z pierwszych członków PMI Poland Chapter oraz współzałożycielem wrocławskiego oddziału PMI.

W latach 2008-2009 był globalnie odpowiedzialny za proces tworzenia systemów informatycznych w grupie AB Volvo oraz uczestniczył na poziomie komitetów sterujących w szeregu programów strategicznych. Przed objęciem tego stanowiska zarządzał projektami związanymi z dojrzałością procesów IT oraz, w trakcie międzynarodowego wdrożenia Sarbanes Oxley Act (SOX), pełnił różne funkcje w globalnym zespole IT Internal Control, m.in. uczestnicząc w tworzeniu zasad ładu IT. Przed dołączeniem do Volvo, pracował w firmach tworzących rozwiązania informatyczne, gdzie zarządzał projektami w obszarze komunikacji oraz e-commerce dla licznych firm w Polsce, m.in. liderów w branży lotniczej, turystycznej, motoryzacyjnej, edukacyjnej, spożywczej i finansowej.

Absolwent Informatyki na Politechnice Wrocławskiej oraz Socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada m.in. certyfikaty Project Management Professional (PMP), International Certified Coach (ICC), Certified ScrumMaster (CSM) oraz Certified Information Systems Auditor (CISA). Posiada również uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Obszar Wiedza:

 • uczestnik definiuje pojęcia z związane z zarządzaniem projektami
 • uczestnik zna procesy wg 6 edycji PMBOK® Guide
 • uczestnik zna sposób weryfikacji wiedzy w ramach certyfikacji PMP
 • uczestnik wykazuje pogłębioną znajomość 10 obszarów wiedzy wg 6 edycji PMBOK® Guide

Obszar Umiejętności:

 • uczestnik wiąże zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną
 • uczestnik wzmacnia swoje kompetencje
 • uczestnik uświadamia sobie swoje mocne i słabe strony
 • uczestnik wie, które obszary są do doskonalenia
 • uczestnik potrafi zastosować wiedzę w praktyce

Obszar Kompetencje społeczne:

 • uczestnik myśli analitycznie
 • uczestnik współpracuje w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów
 • uczestnik posiada kompleksowe spojrzenie na proces zarządzania projektami w organizacji
 • uczestnik promuje postawę etyczną związaną z zawodem project managera.

Praktyczny trening PMP przeznaczony jest dla osób, które chcą pogłębić wiedzę i zdać egzamin certyfikujący. Polecany jest szczególnie tym, którzy pracują jako kierownicy projektów lub członkowie zespołów projektowych, chcącym pracować w tym zawodzie, dla firm, właścicieli i pracowników firm, małych zespołów, liderów i osób pragnących założyć własne firmy, startupy.

Trening łączy ciekawie opracowane formy wykładowe, przydatne wizualizacje, omówienia rzeczywistych studiów przypadków oraz ćwiczenia indywidualne i wspólne rozwiazywanie pytań testowych. prowadzony jest w formie warsztatu opartego o studium konkretnych przypadków.

Szkolenie odbywać się będzie w języku polskim na anglojęzycznych materiałach. Oprócz samego PMBOK® Guide, uczestnicy będą również samodzielnie pracować z polecanym materiałem do nauki – najnowszym, dziewiątym wydaniem najlepszego na rynku podręcznika „PMP® Exam Prep”, autorstwa Rity Mulcahy (podręczniki dodatkowo płatne, koszt ok. 600 zł).

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Zjazdy – Gliwice
zapytaj nas o termin

Formularz zgłoszeniowy

PDF
DOC
Zapytaj o szkolenie zamknięte

KONSULTANT

MATEUSZ TRZECIAK

tel: +48 32 72 61 134
mobile: +48 533 323 441
e-mail: [email protected]

OPINIE KLIENTÓW

OCENA UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZYCH EDYCJI SZKOLENIA:

Poziom przygotowania trenera do szkolenia: 95%
Poziom przygotowania trenera do szkolenia: 96%
Poziom przygotowania trenera do szkolenia: 94%