Outsourcing zarządzania projektem

W jaki sposób pracujemy?

  1. Uzgadniamy z klientem, w jaki sposób ma się odbywać usługa – na miejscu realizacji usługi i/lub zdalnie (jakie kwestie wchodzą w zakres pracy na miejscu a co zdalnej).
  2. Uzgadniamy zakres i podział obowiązków pomiędzy członkami zespołu.
  3. Przygotowujemy podręcznik procedur i zarządzenia wewnętrzne instytucji.
  4. Szkolimy personel projektu i służymy pomocą doradczą na etapie realizacji w uzgodnionym zakresie.
  5. Weryfikujemy dokumentację projektową i zgodność z wytycznymi oraz podręcznikiem procedur.
  6. Wprowadzamy niezbędne zmiany w trakcie realizacji projektu, procedurach i zarządzeniach.
  7. Jesteśmy obecni podczas kontroli projektu oraz obsługujemy projekt na etapie pokontrolnym.
  8. Wdrażamy zalecenia pokontrolne.
  9. Przygotowujemy raport końcowy i Bank Wiedzy po realizacji projektu do wykorzystania w przyszłych projektach.
  10. Archiwizujemy dokumentację projektową.

Nasze doświadczenie obejmuje prace projektowe i zarządzanie projektami w ponad 800 projektach na przestrzeni lat 2004-2015. Posiadamy liczne certyfikaty uznanych metodyk, ale pracujemy przede wszystkim wg własnego Podręcznika Projektu, który uwzględnia specyfikę organizacji i projektu.

W latach 2014-2020 zarządzanie projektem możesz sfinansować w ramach ZLECENIA USŁUGI PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM i sfinansować zlecenie w kosztach pośrednich.