Opinie o innowacyjności

Opinia jest elementem wymaganym w ramach konkursów o dofinansowanie działań innowacyjnych w ramach projektów dofinansowanych przez UE.

Opinię o innowacyjności można uzyskać w:

 • jednostkach badawczo-naukowych
 • centrach badawczo-rozwojowych
 • instytutach przemysłowych
 • uczelniach
 • organizacjach technicznych

Na podstawie współpracy z jednostkami badawczymi i uczelniami pomagamy naszym klientom w przygotowaniu opinii o innowacyjności.

Opinia o innowacyjności technologii jest niezależną opinią na temat danej technologii, którą przedsiębiorca chce u siebie wdrożyć. Opinia o innowacyjności technologii jest dowodem na to, iż inwestycja proponowana przez przedsiębiorcę zakłada transfer lub zastosowanie nowoczesnej technologii, dającej w efekcie nowy produkt lub proces.

Przygotowywana opinia zawiera dokładną charakterystykę danej technologii i stwierdza okres stosowania tej technologii w Polsce lub na świecie.

Kto może uzyskać opinię o innowacji?

 • przedsiębiorstwa planujące wdrożyć innowację,
 • właściciele technologii lub podmioty posiadające co najmniej 51% udziałów lub akcji w przedsiębiorstwie będącym właścicielem technologii,
 • podmiot posiadający patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego.

Opinia może być przydatna przy:

 • wsparciu finansowym ze strony funduszy strukturalnych,
 • do celów podatkowych,
 • dla ubiegających się o przyznanie kredytu technologicznego,
 • do celów marketingowych przedsiębiorstwa.

JAKIE SĄ WARUNKI UZYSKANIA OPINII O INNOWACYJNOŚCI?

Okres oczekiwania na wydanie opinii, a także koszt jej wykonania zależą od stopnia skomplikowania danej technologii i ustalane są indywidualnie. Średni okres potrzebny na jej uzyskanie może wynieść ok. 2 tygodni, dlatego warto odpowiednio wcześniej wystąpić o jej wystawienie.

Znalezienie odpowiedniego specjalisty wymaga przesłania krótkiego opisu wprowadzanej technologii. Opis taki powinien umożliwić określenie jakiej branży i dziedziny dotyczy dana technologia, a także dać możliwość dokonania wstępnej oceny czasu potrzebnego na przygotowanie opinii oraz określenie ceny.