Kojarzenie partnerów – realizacja projektów partnerskich

Na przestrzeni blisko 10 lat działalności firmy, zrealizowaliśmy bardzo wiele usług i projektów dla naszych Klientów i Partnerów Biznesowych. W dofinansowaniu projektów unijnych doświadczenie i wiarygodność finansowo-ekonomiczna jest bardzo ważna i zmusza niektóre podmioty do realizowania projektów partnerskich. W naszej bazie znajduje się szereg wielosektorowych partnerów (sektor administracji, sektor biznesowy i sektor pozarządowy), dzięki czemu możliwe jest nawiązywanie partnerstw strategicznych w celu wspólnej realizacji projektu. Oferujemy także dla poszukiwanie partnera zagranicznego.

W jaki sposób dobieramy partnerów:

  1. Organizujemy bezpłatne spotkania networkingowe, konferencje i eventy.
  2. Identyfikujemy potrzeby potencjalnych partnerów na podstawie ich możliwości i posiadanych zasobów raz potencjału rozwojowego.
  3. Analizujemy zapisy konkursowe projektów i otrzymanego od Państwa zapotrzebowania.
  4. Przekazujemy zapytania wybranych Partnerom.
  5. Realizujemy projekty na rzecz partnerów.
  6. Organizujemy spotkania partnerskie (z zachowaniem poufności tj. firma nie uczestniczy w negocjacjach między firmami i nie ponosi odpowiedzialności za ich przebieg).
  7. Pomagamy w opracowaniu umowy partnerskiej. Liczba zidentyfikowanych partnerów handlowych zależy od specyfiki danej branży i wymagań zgłoszonych przez Zleceniodawcę.