Finansowanie wkładu własnego – promesy kredytowe i leasingowe

W ramach projektów unijnych tzw. twardych inwestycyjnych (finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności), kluczowe jest wniesienie wkładu własnego, który na etapie przygotowania wniosku o dotację musi zostać potwierdzony stanem gotówki na rachunku podmiotu ubiegającego się o dotacje, odpowiednią uchwałą w przypadku podmiotów publicznych lub promesą kredytową/leasingową zgodną z regulaminem konkursu i wzorem instytucji organizującej konkurs. Proces pozyskiwania kapitału na realizację przedsięwzięcia nie musi nieść ze sobą niepotrzebnego ryzyka, tak jak nie musi być trudny, czasochłonny i męczący.

Trzymamy się następujących zasad przy realizacji usługi:

  1. Zapewniamy wybór najkorzystniejszej oferty i warunków udzielania finansowania po zweryfikowaniu zdolności kredytowej.
  2. Opracowując analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa – bierzemy pod uwagę wszelkie istotne okoliczności, strategię rozwoju, plany oraz koszty, a także przewidując ewentualne zmiany w podejmowanej inwestycji, realnie oceniamy możliwości finansowania oraz przygotowujemy optymalne narzędzia kapitałowe.
  3. Pomagamy przy wyborze najbardziej odpowiedniej formy finansowania.
  4. Przeliczymy koszty kredytu, leasingu czy innych alternatywnych rozwiązań.
  5. Zapewniamy pełne wsparcie w negocjacjach z bankiem.
  6. W realizacji usługi w pozyskiwaniu wkładu własnego uwzględniamy specyfikę konkursu, projektu, potrzeby kredytowe oraz możliwości i warunki finansowania klienta.
  7. Porównamy konsekwencje finansowe i pozafinansowe kilku opcji, z których warto skorzystać. Wynik tej analizy pomaga w podjęciu najlepszej decyzji.