Doradztwo strategiczne i brokering technologiczny

Dynamicznie zmieniające się w warunkach rynkowych otoczenie organizacji powoduje, że wybór odpowiedniej strategii jest nie tylko spoiwem łączącym wszystkie obszary i aspekty funkcjonowania firmy, ale i kluczowym czynnikiem sukcesu organizacji. Organizacje muszą dbać o wyznaczanie wciąż nowych zadań i nowych celów. Praca w tym obszarze skoncentrowana jest na tworzeniu kompleksowych planów rozwoju oraz ich wdrażaniu.

Zadania doradcy strategicznego, brokera technologicznego:

 • przeprowadzenie analiz strategicznych
 • opracowanie strategii
 • wsparcie w zakresie realizacji projektów strategicznych
 • określenie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
 • rekomendacje wyborów strategicznych
 • opracowanie i wdrożenie koncepcji zmiany struktury organizacyjnej
 • wdrożenie systemu jakości
 • realizacja programów inwestycyjnych
 • wdrożenie systemu motywacji
 • analiza zasobów przedsiębiorstwa
 • analiza branży i konkurencji
 • przegląd obecnego stanu techniki dla zadanej technologii
 • wyszukanie odbiorców dla opracowanych technologii lub wyszukanie technologii dla odbiorców
 • wyszukiwanie naukowców, grup badawczych mogących się podjąć opracowania, dostosowania, ulepszenia technologii.