Audyty energetyczne

Audyt to opracowanie, określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

Załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu jest audyt energetyczny, na podstawie którego przygotowywany jest projekt a następnie wniosek o dofinansowanie. Pomagamy Państwu w sposób kompleksowy przygotować projekt z zakresu efektywności energetycznej, w szczególności termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Usługi w zakresie audytu energetycznego wykonuje  certyfikowany audytor energetyczny.