Analizy prawne i obsługa prawna

Głównym celem usług firmy jest pełna profesjonalizacja działań na rzecz realizacji projektów unijnych i realizacji zadań zgodnie z prawem krajowym i wspólnotowym. Dotyczy to w szczególności zamówień publicznych lub zasady konkurencyjności i rozeznania rynku, zatrudniania i zawierania kontraktów/umów.

Obsługa prawna projektów unijnych obejmuje:

 • przygotowywanie opinii prawnych, projektów pism i umów,
 • pomoc w merytorycznej interpretacji przepisów i wytycznych instytucji udzielających dotacji,
 • udzielanie konsultacji, porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa w związku z działaniami projektowymi,
 • obsługa projektu w zakresie prowadzenia dokumentacji zgodnej z wytycznymi i przepisami prawa.

Obsługa prawna projektów unijnych w zakresie prawa zamówień publicznych/zasady konkurencyjności oraz zawierania kontraktów/umów obejmuje:

 • tworzenie lub analizę dokumentacji przetargowej
 • pomoc w wyjaśnianiu zapisów dokumentacji przetargowej,
 • realizacja procesu zamówień publicznych,
 • sporządzanie protestów i odwołań,
 • sporządzanie umów, opinii i udzielanie porad prawnych,
 • opracowywanie i opiniowanie kontraktów/umów pod kątem zgodności z prawem oraz ochrony interesów,
 • dochodzenie realizacji kontraktów/umów, w tym wykonanie kar umownych.
 • opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, w tym zatrudnianiem pracowników.

Ponadto zapewniamy obsługę prawną w zakresie obsługi podmiotów – działalności gospodarczych, spółek kapitałowych, organizacji pozarządowych.

Usługi są realizowane przez współpracującą kancelarię adwokacką i wykwalifikowanych prawników posiadających uprawienia do wykonywania zawodu.