Professional Scrum Master – PSM I

144 Liczba jednostek JAP
72 Liczba jednostek PDU

Praktyczny warsztat dla Scrum Masterów!

Efektywne i skuteczne szkolenie z praktykami dla Scrum Masterów i członków zespołów pracujących z wykorzystaniem Scruma. Warsztat ma na celu wzmocnienie podstawowych umiejętności wykorzystania metody Scrum. Dzięki temu zwiększy się samoorganizacja i produktywności zespołu, a w efekcie wzrost satysfakcji klientów lub strukturalne przemiany organizacji.


Co WAŻNE!

Uczestnictwo w szkoleniu pozwala przystąpić do pierwszego stopnia egzaminu Professional Scrum Master PSM-I.

Każdy, kto chce zwinnie pracować musi przejść to szkolenie. To nie tylko wiedza teoretyczna, to od początku do końca praca w zespołach scrumowych, aby jak najlepiej poznać zasady scruma i agilowego podejścia do wytwarzania produktów.

Szkolenie Autoryzowanej Jednostki Szkoleniowej International Project Management Association ®

OCENA UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZYCH EDYCJI SZKOLENIA:

Poziom przygotowania trenera do szkolenia
95% Poziom przygotowania trenera do szkolenia
Poziom zaangażowania trenera w prowadzone szkolenie
96% Poziom zaangażowania trenera w prowadzone szkolenie
Poziom umiejętności przekazywania wiedzy przez trenera
94% Poziom umiejętności przekazywania wiedzy przez trenera

Najbliższe terminy

01-02.10.2022 Stacjonarnie
ul. Dworcowa 43, 44-100 Gliwice
Cena regularna
1200 zł brutto/os.

Konsultant

Dorota Dudoń

tel: +48 32 726 11 34
mobile: +48 533 323 441
e-mail: [email protected]

Wybierz termin szkolenia

Czas trwania
01-02.10.2022
Forma kursu
Stacjonarnie
Miejsce szkolenia
ul. Dworcowa 43, 44-100 Gliwice
Liczba dni
2 dni
Godziny szkolenia
09:00-16:00

Cena szkolenia obejmuje: 

 • udział trenerów-ekspertów,
 • certyfikat oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy.

Trenerzy

Tymoteusz Rduch
Trener
 • ma wiedzę na temat pryncypiów Scrum,
 • zna zasady pracy w Scrum, podstawowe elementy i narzędzia metody,
 • ma wiedzę na temat projektów i jego specyfiki w odróżnieniu od procesów i zadań,
 • posiada wiedzę o modelach biznesowych, organizacjach projektowych,
 • zna zasady certyfikacji Scrum.org.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia Professional Scrum Master – PSM I jest opanowanie przez uczestników podstaw i zasad działania Scruma, a także umiejętności zmierzenia się z wyzwaniami, z którymi na co dzień zmagają się zespoły scrumowe/agilowe.

Korzyści szkolenia:

 • przewaga konkurencyjna dzięki wysokiej wartości oprogramowania,
 • usprawnienie pracy osób zarządzających rozwojem produktów opartych o oprogramowanie, osób pełniących lub przygotowujących się do roli Scrum Mastera,
 • możliwość przystąpienia do egzaminu PSM I.

Referencje

“Pragniemy wyrazić swoje zadowolenie wynikające z profesjonalnego przygotowania i przeprowadzenia szkolenia, które w pełni spełniło nasze oczekiwania i pomogło podnieść kompetencje naszej kadry. Szkolenie zostało poprzedzone procesem rozpoznania i analizy potrzeb szkoleniowych, który pozwolił na dostosowanie programu do naszych potrzeb.”

Politechnika Śląska

“Współpracowaliśmy z Panią Joanną przy wielu projektach na rzecz osób pozostających bez pracy oraz na rzecz przedsiębiorców i oświaty. Z uwagi na jej ogromne umiejętności w obszarze realizacji projektów poświadczone wieloma certyfikatami rekomendujemy Panią Joannę jako eksperta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.”

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach

“Wysoko oceniamy jakość usług świadczonych przez Panią J. Pauly, jej rzetelność i fachową wiedzę, dzięki czemu możemy zarekomendować firmę jako rzetelnego wykonawcę szkoleń i doradztwa.”

Regionalny Ośrodek EFS

“Szkolenia przeprowadzone przez firmę zorganizowane były na bardzo wysokim poziomie, przeprowadzone przez wykwalifikowaną kadrę. Wszystko przebiegło wg wcześniej ustalonych terminów. Uczestnicy szkoleń zdobyli potrzebną wiedzę i umiejętności, aby objąć biurowe stanowiska. Nasze doświadczenia pozwalają polecić firmę jako rzetelnego partnera w projektach szkoleniowych.”

Ux Systems

“Ocena szkolenia oraz prowadzącego na podstawie kwestionariuszy ewaluacyjnych wynosi 5 w skali 5 – stopniowej (…). Prowadzący Pani Joanna Pauly wykazała się dużym profesjonalizmem oraz wysokim poziomem wiedzy merytorycznej. Biorąc powyższe pod uwagę z pełnym przekonaniem polecamy firmę jako solidnego i rzetelnego Partnera.”

edukey

“(…). Szkolenie otrzymało bardzo dobrą ocenę w opinii osób uczestniczących. Przekazane informacje były precyzyjne, jasno i konkretnie przedstawione oraz zgodne z oczekiwaniami zamawiającego. W związku z powyższym polecam firmę Apauly w zakresie realizacji szkoleń dla pracowników.”

Projekt "Podniesienie jakości usług Gabinetu HARRISDENT w Tychach poprzez modernizację firmy oraz wdrożenie nowych usług w zakresie radiowizjografii i implantologii"

“(…). Usługi, o których mowa zostały przeprowadzone w sposób rzetelny oraz uwzględniający interesy wnioskodawcy i wytyczne konkursowe. W związku z powyższym mogę polecić firmę Apauly Group Sp. z o.o. w zakresie pozyskiwania funduszy.”

Dom Aniołów Stróżów

“(…). Profesjonalny sposób przekazywania wiedzy, doświadczenie i zaangażowanie trenera sprawiło, iż uczestnictwo w projekcie dało uczniom sporą dawkę wiedzy, ale i radości oraz zadowolenia. Zrealizowany projekt uważamy za efektywny. Ze strony organizacyjnej firmę Apauly Group cenimy za profesjonalizm i wysoką jakość realizowanych projektów. (…)”

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Rybniku

“(…). Współpraca z firmą APAULY przebiega sprawnie i terminowo. Firma wykazała się dużym profesjonalizmem oraz posiada wysoce wykwalifikowany personel merytoryczny. Z pełną odpowiedzialnością polecamy firmę APAULY jako kompetentnego partnera do współpracy.”

Centrum Edukacji Zawodowej CARGO

“(…). W swoim dorobku ma kilkadziesiąt projektów dla JST, edukacji i ochrony zdrowia dofinansowanych z EFS, EFRR i Funduszu Spójności. Są to projekty edukacyjne, szkoleniowe, inwestycyjne, w tym projekty IT i badawczo-rozwojowe, w tym automatyzacji i informatyzacji procesów. (…)”

Polska Izba Firm Szkoleniowych

(…) Podczas trzydniowego szkolenia uczestnik zdobył praktyczną wiedzę z użytkowania Microsoft Office Project oraz nabył umiejętności, które pozwalają na efektywne wykorzystanie programu w codziennej pracy zawodowej. Wszystkie zagadnienia omówiono zrozumiale oraz interesująco. Podkreślenia wymaga otwartość firmy na sugestie, dostarczenie niezbędnych materiałów, dobór trenera pod względem doświadczenia zawodowego oraz wiedzy praktycznej. (…)

TRAKT sp. z o.o. sp. k.

(…) Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny, przystępny oraz sumienny. Prowadząca Pani Joanna Pauly posiada ogromną wiedzę teoretyczną jak również praktyczną co sprawiło, że szkolenie bogate było w ćwiczenia, prezentacje przypadków oraz gry szkoleniowe, które przekazały nam wiedzę jak w codziennej pracy wykorzystywać zdobyte na szkoleniu umiejętności. (…)

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza

(…) Podczas spotkań pozytywnie oceniono inwencję, kreatywność i zaangażowanie doradców. (…) opracowano projekt oraz przygotowano wniosek o dofinansowanie ze Środków Unii Europejskiej. (…) Potwierdzam, że usługi doradcze zostały przeprowadzone w sposób rzetelny, terminowy, z należytą starannością, z dbałością o interesy wnioskodawcy (…)

Urząd Miasta Racibórz

(…) Profesjonalny sposób przekazywania wiedzy, duże doświadczenie i zaangażowanie trenerów sprawiło, iż uczestnicy projektu byli bardzo zadowoleni. Zrealizowany projekt uważamy za bardzo efektywny. (…)

Centrum Kształcenia "PRYMUS"

(…) uczestnicy bardzo wysoko ocenili zakres merytoryczny szkolenia, profesjonalizm trenera oraz sposób prowadzenia warsztatu. Podkreślenia wymaga otwartość prowadzącego i umiejętność dostosowania tematyki ćwiczeń wykorzystywanych podczas szkolenia do zawodowych obowiązków uczestników, co wpłynęło na przyswojenie wiedzy (…)

Przedszkole Niepubliczne "TIKA"

(…) Ogromne doświadczenie, profesjonalizm oraz elastyczne podejście od uczestników sprawiło, że szkolenie przebiegło płynnie iż zgodnie z naszymi zamierzeniami. Trener posiada dużą wiedzę praktyczną i teoretyczną z reprezentowanego zakresu. Szkolenie prowadzone zostało na wysokim poziomie natomiast zagadnienia zostały omówione rzetelni oraz szczegółowo. Materiał został przedstawiony w sposób przystępny i przejrzysty, co z pewnością pozwoli na efektywne wykorzystanie zdobytych informacji w codziennej pracy zawodowej. (…)

Przedszkole Niepubliczne TIKA

(…) Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny, przystępny oraz sumienny. Prowadząca Pani Joanna Pauly posiada ogromną wiedzę teoretyczną jak również praktyczną co sprawiło, że szkolenie bogate było w ćwiczenia, prezentacje przypadków oraz gry szkoleniowe, które przekazały nam wiedzę jak w codziennej pracy wykorzystywać zdobyte na szkoleniu umiejętności. (…)

Katarzyna Piotrowska, Dyrektora III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

'Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera