Nasza działalność szkoleniowa obejmuje szkolenia managerskie i zarządzanie projektami komercyjnymi i unijnymi.

Szkolimy w oparciu o nasze wieloletnie praktyczne doświadczenie. Posiadamy akredytację International Project Management Association IPMA®.

Naszą jakość potwierdza Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0 akredytowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Polską Izbę Firm Szkoleniowych.

Katalog naszych szkoleń:

Akredytowane szkolenie z zarządzania projektami IPMA®

Certyfikowany Project Manager

Professional Scrum Master – PSM I

Kierownik projektu europejskiego

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu UE

Akademia CAPM®/PMP®

Mix metod zarządzania projektami PRINCE2®, PMBoK®, PCM, IPMA®, AGILE.PM®, SCRUM

Warsztaty egzaminacyjne – IPMA® Level D/C

Warsztaty egzaminacyjne – CAMP®/PMP®

Zarządzanie projektami publicznymi

Zarządzanie procesami i projektami dla managerów i właścicieli firm

Zarządzanie zmianą

Design Thinking w praktyce biznesowej

Jesteś zainteresowany szkoleniem?
Potrzebujesz szkolenia zamkniętego?
Potrzebujesz podobnego szkolenia?

Skontaktuj się z nami