6 lutego br. rozpoczęły się zajęcia drugiej grupy w  projekcie „Project Manager potrzebny od zaraz” realizowanego w ramach 7.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Obecnie 13 zakwalifikowanych osób uczestniczy w kursie przygotowującym ich do zawodu Project Managera. W ramach kursu uczestnicy poznają zasady zarządzania projektami, kosztami w projekcie, interesariuszami w projekcie, zamówieniami, czasem, jakością i zasobami, ryzykiem i inne zagadnienia potrzebne im do wykonywania zawodu Project Manager.

Wkrótce zmierzą się z egzaminami Agile Scrum PSM I oraz International Project Management Association potwierdzającym kompetencje project managera. Ocena Project Managera obejmuje 3 obszary kompetencji: behawioralne, techniczne oraz kontekstualne. Na ocenę składają się: samoocena kandydata, rozmowa indywidualna oraz wynik egzaminu pisemnego. Uwzględnienie cech osobowości kandydata czyni certyfikację IPMA wyjątkową. System certyfikacji umożliwia pracodawcy a także firmie dobranie właściwego project managera do odpowiedniego projektu, w oparciu o mocne strony kandydata Następnie nasi uczestnicy projektu rozpoczną staż zawodowy w wybranej firmie, gdzie będą doskonalić swój warsztat Project Managera.

Uczestnikom życzymy samych sukcesów na egzaminie i  kariery zawodowej.