14.12 br. odbyła się Śląska Międzysektorowa Konferencja PIFS #2 „2014 – 2020 – wyzwania dla rozwoju edukacji pozaformalnej w województwie śląskim w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej. Tegoroczna edycja była pod hasłem: Jakość w Edukacji. Partnerami i Patronami byli: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Business Centre Club.
Konferencję rozpoczął Pan Piotr Piasecki, Prezes Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Przedstawił również prezentację Rynek edukacji pozaformalnej w Polsce – trendy i prognozy do roku 2020.
Następnie dr hab. inż. Tomasz Trawiński, Prorektor Politechniki Śląskiej ds. studenckich i kształcenia przestawił temat Biznes i uczelnia, uczelnia i biznes – o trudnej sztuce łączenia dwóch światów. Prezentacja została uzupełniona o wystąpienie dr hab. inż. Damiana Gąsiorka, Prodziekana ds. Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym z Wydziału Mechanicznego – Technologicznego Politechniki Śląskiej. Przedstawił swoje cenne doświadczenia z transferu wiedzy do biznesu, na przykładzie firmy 3DGence, z którą współpracuje.
Po powyższym odbył się panel ekspercki pt. Jaka edukacja jest potrzebna innowacyjnej gospodarce?, w którym wzięli udział Piotr Piasecki, dr hab. inż. Tomasz Trawiński, Wojciech Szajnar (PARP), Aleksandra Cieślik, Piotr Kucharski (WUP Katowice)
Następnie Zasady działania Bazy Usług Rozwojowych – zmiany w stosunku do pierwotnych założeń RUR przedstawił Wojciech Szajnar, Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Szkoleniowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Kolejne wystąpienie miał Kierownik Zespołu ds. Promocji i Informacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Piotr Kucharski, który omówił Dofinansowanie działań rozwojowych dla przedsiębiorstw finansowane z EFS – podmiotowy system finansowania w woj. śląskim.
Na zakończenie konferencji Piotr Durleta, Kierownik Zespołu ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach przedstawił doświadczenia 2016 r. i prognozę zmian w 2017 r. w Krajowym Funduszu Szkoleniowym, w województwie śląskim.
Podczas konferencji zorganizowane zostały cztery sesje równoległe.
Sesja równoległa nr 1 trwała od 9:00 – 15:00 i dotyczyła Szybkiej ścieżki rejestracji w Bazie Usług Szkoleniowych PARP (d. RUR).
Na miejscu konferencji możliwe było zarejestrowanie firmy w Bazie Usług Rozwojowych ze wsparciem pracowników Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Sesja równoległa nr 2 A, B i C, Spotkanie Śląskiej Grupy Regionalnej PIFS trwała od 11.30 – 14:30. W ramach sesji odbyły się trzy warsztaty dotyczące Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0. Warsztaty poprowadzili Adam Wyrwa, Dyrektor ds. Szkoleń i Doradztwa w APAULY GROUP Sp. z o.o. oraz Andrzej Szóstak, partner zarządzający w Exbis eksperci biznesmenom.
Za organizację konferencji odpowiadała firma APAULY GROUP Sp. z o.o. i Szkoła Project Managerów.
Sponsorem konferencji była firma Blueformsoftware – producent systemu KURSANT.