Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu UE

Skuteczny wniosek o dofinansowanie projektu i wszystko czego nie wiecie o generatorze wniosku

Zapraszamy na szkolenie merytoryczno-techniczne. Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy na temat skutecznego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu. Pokazujemy sposoby, dzięki którym możliwe jest stworzenie dobrego projektu przy jednoczesnym skróceniu czasu jego przygotowania. Wskazujemy jak nie popełniać błędów na etapie planowania i przygotowywania projektu oraz jak osiągnąć spójność zapisów projektu z dokumentacją konkursową.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o warsztat informatyczny i ma również na celu przekazanie wiedzy na temat technicznych aspektów przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu i obsługi platform informatycznych.

Szkolenie Autoryzowanej Jednostki Szkoleniowej International Project Management Association ®

Miejsce szkolenia: ul. Dworcowa 43, Gliwice

Czas trwania: 2 dni

Godziny szkolenia: 9:00 – 16:00

Cena szkolenia: 1200 zł brutto/os.

Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenera na poziomie menadżerskim,
 • certyfikat ukończenia szkolenia zgodny ze wzorem MEN,
 • konsultacje po szkoleniu.
 • materiały szkoleniowe,
 • usługę cateringową – przerwy kawowe.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do planowania projektów unijnych i sporządzania wniosków o dofinansowanie projektów z udziałem zewnętrznych środków publicznych unijnych.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 • wskazujemy najważniejsze punkty dokumentacji konkursowej – na co zwracać uwagę zaczynając pracę nad projektem,
 • uczymy poszukiwania źródeł danych i ich analizy na potrzeby projektu,
 • podpowiadamy, jakie wydatki mogą być sfinansowane – kwalifikowalne,
 • pokazujemy jak zaplanować zadania i harmonogram projektu, a także jak uniknąć zapisów utrudniających realizację projektu,
 • informujemy/wskazujemy jak prawidłowo monitorować wskaźniki w projekcie,
 • pomagamy w określeniu optymalnego budżetu,
 • prezentujemy metody usprawniające pracę w generatorze,
 • wskazujemy, gdzie można natknąć się na przeszkody i jak je omijać,
 • prowadzimy zajęcia warsztatowe, które pozwalają nabyć praktyczne umiejętności.
 1. Charakterystyka faz planowania projektów z punktu widzenia środków unijnych.
 2. Przygotowanie do analizy sytuacji problemowej w kontekście zapisów konkursowych.
 3. Nauka wyznaczania celów i zakresów projektów.
 4. Budowa harmonogramów i budżetów projektów.
 5. Ocena ryzyk projektów z udziałem środków unijnych.
 6. Zaznajomienie się z generatorami wniosków.
 7. Poszczególne etapy wypełniania wniosku i ich wzajemne zależności.
 8. Informacje o platformach SEKAP/ePUAP.
 9. Instruktaż – jak prawidłowo złożyć i podpisać wniosek- krok po kroku.

Kurs prowadzą samodzielni kierownicy projektów, pracujący w różnych organizacjach prowadzący samodzielne projekty oraz portfele projektów o różnej złożoności, zasięgu i w ramach różnych branż i sektorów.
Trenerzy Szkoły.PM® praktycy zarządzania projektami posiadający doświadczenie i wiedzę w obszarze prowadzenia szkoleń, coachingu i konsultingu.

Wszyscy prowadzący posiadają akredytację IPMA w ramach Akredytowanej Jednostki Szkoleniowej, posiadają certyfikacje: IPMA lev. D lub C, PRINCE2, Agile Scrum PSM 1, M_o_R.

Poznaj naszych trenerów

Obszar WIEDZA:

 • ma wiedzę z zakresu planowania projektu,
 • ma wiedzę z zakresu tworzenia wniosku,
 • ma wiedzę z zakresu obsługi generatora wniosku LSI,
 • ma wiedzę o wszystkich obowiązkach beneficjenta.

Obszar UMIEJĘTNOŚCI:

 • umie zastosować zdobytą wiedzę w praktycznym zaplanowaniu projektu i wypełnieniu wniosku o dofinansowanie,
 • umie zweryfikować dokumentację konkursową pod kątem swojego planowanego projektu,
 • potrafi samodzielnie złożyć wniosek,
 • umie stworzyć zakres projektu i budżet zadaniowy (harmonogram rzeczowo-finansowy),
 • potrafi określić wskaźniki wniosku i przyporządkować je do poszczególnych zadań,
 • potrafi wypełnić poszczególne części wniosku i zweryfikować poprawność wypełnienia wniosku.

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne przygotowania projektów,
 • jest zorientowany na specyfikę pracy w prowadzeniu projektów europejskich,
 • potrafi wykorzystać swoje umiejętności i kompetencje podczas współpracy ze stosownym urzędem, który jest stroną umowy o dofinansowanie,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych.

Szkolenie kierowane jest do osób przygotowujących wnioski o dofinansowanie różnych instytucji i organizacji, a także do kierowników projektów i członków zespołów projektowych, którzy pracują przy projektach unijnych lub zamierzający rozpocząć realizację projektu unijnego. Szkolenie jest skierowane również dla osób zainteresowanych nabyciem wiedzy na temat funduszy unijnych w nowym okresie programowania i zarządzania projektem europejskim.

Szkolenie prowadzone będzie w formie aktywnego wykładu w oparciu o prezentacje multimedialne, burzę mózgów, dyskusję, a także przy wykorzystaniu studiów przypadku, ćwiczeń warsztatowych i gotowych rozwiązań modelowych. Zakłada się, że podział zajęć warsztatowych w stosunku do teoretycznych kształtuje się następująco: 80/20.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje komplet materiałów dydaktycznych w formie drukowanej w segregatorze, dostęp do materiałów na platformie elektronicznej oraz notes. Streszczenie poruszanych zagadnień, kopia prezentacji multimedialnych, opis ćwiczeń, modelowe rozwiązania znajdują się w segregatorze i mogą służyć w dalszej pracy zawodowej dzięki zawartych w nich praktycznych materiałach – wzory dokumentów, studia przypadku i szablony do wykorzystania podczas pracy.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Termin szkolenia / zjazdy – Gliwice
zapytaj nas o termin

Formularz zgłoszeniowy

PDF
DOC
Zapytaj o szkolenie zamknięte

KONSULTANT

MATEUSZ TRZECIAK

tel: +48 32 72 61 134
mobile: +48 533 323 441
e-mail: [email protected]

OPINIE KLIENTÓW

OCENA UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZYCH EDYCJI SZKOLENIA:

Poziom przygotowania trenera do szkolenia: 95%
Poziom przygotowania trenera do szkolenia: 96%
Poziom przygotowania trenera do szkolenia: 94%