Professional Scrum Master – PSM I

Praktyczny warsztat dla Scrum Masterów!

Efektywne i skuteczne szkolenie z praktykami dla Scrum Masterów i członków zespołów pracujących z wykorzystaniem Scruma. Warsztat ma na celu wzmocnienie podstawowych umiejętności wykorzystania metody Scrum. Dzięki temu zwiększy się samoorganizacja i produktywności zespołu, a w efekcie wzrost satysfakcji klientów lub strukturalne przemiany organizacji.

Co WAŻNE!

Uczestnictwo w szkoleniu pozwala przystąpić do pierwszego stopnia egzaminu Professional Scrum Master PSM-I.

Każdy, kto chce zwinnie pracować musi przejść to szkolenie. To nie tylko wiedza teoretyczna, to od początku do końca praca w zespołach scrumowych, aby jak najlepiej poznać zasady scruma i agilowego podejścia do wytwarzania produktów.

Szkolenie Autoryzowanej Jednostki Szkoleniowej International Project Management Association ®

Miejsce szkolenia: ul. Dworcowa 43, Gliwice

Czas trwania: 2 dni

Godziny szkolenia: 9:00 – 16:00

Cena szkolenia: 900 zł brutto/os.∗

Koszt egzaminu PSM-I: 150USD/os.

Cena szkolenia zawiera:

  • udział trenera na poziomie menadżerskim,
  • certyfikat ukończenia szkolenia zgodny ze wzorem MEN,
  • konsultacje po szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • usługę cateringową – przerwy kawowe.

Cel szkolenia

Celem szkolenia Professional Scrum Master – PSM I jest opanowanie przez uczestników podstaw i zasad działania Scruma, a także umiejętności zmierzenia się z wyzwaniami, z którymi na co dzień zmagają się zespoły scrumowe/agilowe.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 • przewaga konkurencyjna dzięki wysokiej wartości oprogramowania,
 • usprawnienie pracy osób zarządzających rozwojem produktów opartych o oprogramowanie, osób pełniących lub przygotowujących się do roli Scrum Mastera,
 • możliwość przystąpienia do egzaminu PSM I.

Podstawy Scruma

Uczestnicy poznają poszczególne elementy metody Scrum – role, reguły, narzędzia i czynności, a także ich zastosowanie w procesie produkcji oprogramowania.

Wprowadzenie do Scruma

Zarys aktualnego stanu przemysłu software’owego oraz rola Scruma na tym tle. Dyskutowane są takie tematy jak geneza i podstawy Scruma, wartości wynikające z jego stosowania, najczęstsze błędy w interpretacji jego roli i reguł, a także idea samoorganizacji – podstawowego narzędzia zwiększania produktywności zespołów.

Planowanie

Uczestnicy w praktyczny sposób poznają techniki planowania wydań, zarządzania Product Backlogiem, utrzymywania właściwego tempa prac oraz prawidłowe zachowania zespołu w trakcie Sprintu.

Efektywne wymagania

Ten moduł pozwoli uczestnikom odkryć i zapisać wymagania jako elementy Product Backlogu przy wykorzystaniu technik sprawdzonych w praktyce.

Szacowanie prac

Uczestnicy nauczą się wykorzystywać techniki estymacyjne jako narzędzie poznawania i rozumienia wymagań. Ten sposób formalizuje proces wyjaśniania wymagań i ich obustronnego rozumienia, co pozwala zespołom aktywnie uczestniczyć w procesie planowania i przygotowywania Product Backlogu.

Utrzymywanie prawidłowych zachowań

Moduł poświęcony jest najczęstszym błędom popełnianym przez zespoły adaptujące Scruma oraz strategiom ich zapobiegania. Wskazane i przedyskutowane zostaną typowe wzorce i antywzorce.

Jak zacząć?

Często po ukończeniu nawet najbardziej efektywnego szkolenia uczestnicy zmagają się z wykorzystaniem dopiero co poznanych metod. Celem tego modułu jest udzielenie uczestnikom wsparcia i przygotowania ich do zastosowania Scruma w przemyślany i zaplanowany sposób.

Tymoteusz Rduch

Tymoteusz Rduch
PROJECT MANAGER, TRENER, SCRUM MASTER

Analityk i wdrożeniowiec, architekt i administrator systemów IT. Scrum master. Manager zespołów utrzymania infrastruktury i wdrożeń. Kierownik projektów informatycznych i badawczo-rozwojowych. Konsultant i trener, absolwent Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK. Od 11 lat związany z branżą IT. Wcześniej pracował jako grafik i webmaster w agencjach reklamowych i największym regionalnym dzienniku w Polsce.
Przez 4 lata dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu konsultował projekty z pogranicza IT i promocji o sumarycznym budżecie ok 5 mln. zł. Brał udział w pracach zespołów projektowych w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i Zabytkowej Kopalni Guido pracujących nad rewitalizacją Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, Kopalni Guido, Skansenu Królowa Luiza i innych obiektów poprzemysłowych w Zabrzu. Zakres jego zaangażowania obejmował analizę wymagań, projektowanie i nadzór nad wykonawstwem systemów informatycznych i multimedialnych, wraz z koordynacją prac budowlanych w zakresie sieci niskoprądowych.
Za najciekawszy projekt jaki do tej pory prowadził uważa rozwój technologii skanowania 3D –„Reality 51” wraz z budową i uruchomieniem pierwszego w Polsce skanera postaci w The Farm 51. Za najtrudniejszy (ze względu na minimalny budżet, 22 placówki w mieście i 30 tys. użytkowników produktów projektu), ale równocześnie ten który przyniósł największą satysfakcję – komputeryzację dużej miejskiej biblioteki publicznej wraz ze zbudowaniem działu IT i uruchomieniem digitalizacji i udostępniania starodruków. Była to pierwsza w województwie śląskim, a druga w kraju w pełni skomputeryzowana biblioteka publiczna.
Jest ekspertem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w zakresie społeczeństwa informacyjnego.
Z wykształcenia specjalista telekomunikacji, ekonomii i informatyki. Mimo tego, że posiada certyfikacje i z powodzeniem prowadzi projekty w tzw. tradycyjnych metodykach, to jest wielkim zwolennikiem samoorganizujących się struktur, agile i scruma. Od roku pracuje nad przeniesieniem metod scruma do projektów nie-informatycznych.
W wolnych chwilach żeglarz i sternik motorowodny. Fan Terry Pratchetta.
Certyfikaty i kwalifikacje:
• Professional Scrum Master, Scrum.org
• Prince2
• REQB® Certified Professional for Requirements Engineering
• Audytor bezpieczeństwa informacji zgodnie z ISO 20000
• Administrator Bezpieczeństwa Informacji
• Profesjonalny trener zarządzania MATRIK
• IPMA 4-R-D
• IPMA Level C – w trakcie certyfikacji
• OMG – BPMN – Business Process Model and Notation – w trakcie certyfikacji

Pracował m.in. dla:
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta Zabrze, Urzędu Miejskiego w Mławie, Castorama Polska, Polska Presse (Dziennik Zachodni), Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu, Muzeum Górnictwa Węglowego, Politechniki Śląskiej, The Farm 51 S.A., The Software House, MPC Services GmBH, Business Inteligence Tchnologies, BNI Poland, Polskiej Giełdy Pracy, Krakowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Kancelarii Radców Prawnych Tomasz Ogłódek Marzena Czarnecka, Doradca Public Relations Marek Kempski, Senatora Jerzego Markowskiego, Senatora Antoniego Motyczki, Posła Lucjana Karasiewicza, Posła Jana Chojnackiego, Posła Grzegorza Tobiszowskiego, Ministra Borysa Budki, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Obszar WIEDZA:

 • ma wiedzę na temat pryncypiów Scrum,
 • zna zasady pracy w Scrum, podstawowe elementy i narzędzia metody,
 • ma wiedzę na temat projektów i jego specyfiki w odróżnieniu od procesów i zadań,
 • posiada wiedzę o modelach biznesowych, organizacjach projektowych,
 • zna zasady certyfikacji Scrum.org.

Obszar UMIEJĘTNOŚCI:

 • umie szacować pracochłonność elementów backlogu,
 • umie zastosować poznane narzędzia w codziennej pracy,
 • potrafi przekazać idee Scruma,
 • zna i rozumie wagę wykorzystania wszystkich elementów metody.

  Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne prowadzenia projektów,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów interesariuszy,
 • jest wrażliwy na specyfikę pracy z zastosowaniem zwinnych metod wytwarzania produktu,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych,
 • dba o stosowanie w pracy project managera standardów etycznych zgodnie z wymogami kodeksu etycznego i dąży do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które pracują lub chcą pracować w zespołach scrumowych. Szczególnie polecamy je dedykowanym zespołom projektowym. Ponadto warto skorzystać ze szkolenia, jeśli jesteś członkiem zespołu projektowego, kierownikiem projektu i developerem.

Tematy przedstawiane są w formie angażujących ćwiczeń praktycznych, także przy użyciu komputerów, co gwarantuje dobre rozumienie i utrwalenie prezentowanych zagadnień. Doświadczanie Scruma w bezpiecznych warunkach szkoleniowych zapewnia, że uczestnicy zostaną wyposażeni w zestaw umiejętności przydatnych bezpośrednio w codziennej pracy projektowej.

 W szkoleniu wykorzystywana jest innowacyjna metoda PM.Robots. Dowiedz się więcej o metodzie. 

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Termin szkolenia – Gliwice
06-07.06.2020

Termin szkolenia – Gliwice
04-05.07.2020

Formularz zgłoszeniowy

PDF
DOC
Zapytaj o szkolenie zamknięte

KONSULTANT

MATEUSZ TRZECIAK

tel: +48 32 72 61 134
mobile: +48 533 323 441
e-mail: [email protected]

OPINIE KLIENTÓW

Profesjonaliści w każdym szkoleniu, warsztacie, zajęciach jakie przygotowują i prowadzą. Dla mnie mega energia i motywacja, aby nowe narzędzia włączać we własnej pracy. Polecam z całego serca i wszystkich sił. Bo warto!
Aleksandra Zawadzka 2stopień

Bardzo Polecam! Szkolenia na Wysokim poziomie. Pełen profesjonalizm i fantastyczna wiedza.
Marcin Bober Prezes Zarządu Elecrocarbon Galwan

OCENA UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZYCH EDYCJI SZKOLENIA:

Poziom przygotowania trenera do szkolenia: 95%
Poziom przygotowania trenera do szkolenia: 96%
Poziom przygotowania trenera do szkolenia: 94%