Program „Tarcza Finansowa PFR” dla Mikrofirm oraz Małych i Średnich Firm będzie obsługiwany za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej wybranych banków, których lista będzie dopiero opublikowana.

Terminy składania wniosków oraz szczegółowe zasady programu będą podane po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na realizację programu. Tarcza finansowa jest finansowana z Polskiego Funduszu Rozwoju.

Warunki ogólne Tarczy Finansowej PFR:

 1. Spadek obrotów gospodarczych (w ujęciu ilościowym lub wartościowym)
  • o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r w porównaniu do
   • poprzedniego miesiąca lub
   • analogicznego miesiąca roku ubiegłego
 1. Brak otwarcia postępowania upadłościowego likwidacyjnego restrukturyzacyjnego
 2. Beneficjent rzeczywisty podmiotu
  • rezydencja podatkowa w RP oraz
  • rozlicza podatki w RP za ostatnie 2 lata

Możliwe odejście od zasady

  • przeniesienie rezydencji podatkowej do RP w ciągu 9 miesięcy lub
  • dodatkowe zobowiązania inwestycyjne
 1. Prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019r.;
 2. Niezaleganie (możliwa umowa) z należnościami publicznoprawnymi na dzień:
  • 31 grudnia 2019 r. lub
  • na dzień udzielenia finansowania;
 1. Nieprowadzenie działalności w określonych zakresach np.:
  • produkcja i handel bronią i amunicją;
  • towary/usługi, które mogą skutkować ograniczeniem bądź naruszeniem wolności indywidualnych lub praw człowieka;
  • obszarów wątpliwych etycznie (eksperymenty na zwierzętach; hazard; wyroby tytoniowe i podobne używki);

Umowa o subwencje – mikro/małe/średnie przedsiębiorstwa

Umowa

 • przeznaczenie środków na działalność operacyjną (zakaz wykorzystania do przejęcia innego podmiotu)
 • maks. 25% subwencji na przedterminową spłatę kredytów
 • zakaz przeznaczania subwencji na płatności dla właściciela (podmiotów powiązanych)
 • zwrot na warunkach określonych w programie i umowie
 • zabezpieczenie umowne lub inne
 • inne szczególne prawa/obowiązki stron umowy

Wniosek

 • za pośrednictwem banków
 • online
 • na podstawie oświadczeń

Subwencje dla mikro

Wysokość subwencji zależy od:

 • ilość zatrudnionych (stosunek pracy, os. współpracujące)
 • kwota bazowa subwencji (zależna od wielkości spadku obrotów)

Źródło: www.pfr.pl

Zwrot subwencji

 • zaprzestanie działalności w okresie 12 miesięcy od dnia przyznania 100%
 • brak zaprzestania 25 % (czyli zawsze zwrot) ewentualnie:
 • redukcja zatrudnienia ze 100% do 50% w okresie 12 m-cy od dnia udzielenia subwencji w stosunku do stanu na 31.12.2019 r. lub wobec analogicznego okresu roku poprzedniego zwrot proporcjonalny do redukcji (od 0% do 50%)
 • redukcja zatrudnienia do poniżej 50% – 50%

Subwencje dla małych/średnich

Wysokość subwencji zależy od:

 • poziom przychodów za 2019 r.
 • spadek przychodów w związku z COVID 19
 • nie więcej niż 800 000 EUR

Źródło: www.pfr.pl

 Zwrot subwencji

 • zaprzestanie działalności w okresie 12 miesięcy od dnia przyznania 100%
 • brak zaprzestania – 25 % (czyli zawsze zwrot) ewentualnie:
 • zwrot różnicy między 25% subwencji a wykazaną stratą na sprzedaży w okresie 12 miesięcy od pierwszego miesiąca w którym odnotowano stratę (po 01.02.2020 r. lub od miesiąca udzielenia subwencji),
 • proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia od 100% do 50% – od 0% do 25%,
 • redukcja zatrudnienia do poniżej 50% – 25%

Zwrot – terminy 

 • spłata w 24 równych miesięcznych ratach
 • pierwsza rata 13 miesiąc kalendarzowy licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji

Informacje dodatkowe przydatne dla oceny możliwości otrzymania subwencji w ramach Programu „Tarcza Finansowa PFR”

Ocena wielkości firmy: wg ustawy Prawo przedsiębiorców

Chcesz wiedzieć więcej?

Napisz lub zadzwoń: [email protected], tel. 032 726 11 34