„Nikt nie może za nas nic zrobić z naszym życiem. Od początku do końca jesteś jego wyłącznym producentem. I to Twoja sprawa, co produkujesz, jakiej to jest jakości i czemu służy”. – Maciej Bennewicz, coach.

Zapraszamy na kurs PM.Coaching™ – kurs coachingu przygotowujący do akredytacji International Coach Federation, który rozpocznie się już 4 lutego w siedzibie Szkoły Project Managerów. Kurs poprowadzi Pani Marzenna Bajeńska – doświadczony coach (PCC, ICF), mentor, trener i ewaluator.

Celem szkolenia jest ukształtowanie postawy profesjonalnego coacha poprzez zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia coachingu, rozwinięcie swoich umiejętności inter- i intrapersonalnych, poznanie efektywnych metod pracy z ludźmi poprzez doświadczenie zmiany coachingowej „na sobie”.

Program kursu zawiera odpowiedź na pytanie, jak rozpoznać i rozwijać różnorodne talenty? Co powoduje, że wewnętrzne myśli i głosy – obawy – hamują nasz rozwój i rozwój zespołów, w których pracujemy? Jak wspierać i motywować siebie do zmiany, która będzie źródłem wspierania i motywowania innych wokół? Jak przekonać do siebie autorytetem, charyzmą i prowadzić program rozwojowy w sposób pogłębiający u członków zespołu postawę odpowiedzialności, sprawczości, zwiększenia motywacji – czyli jak być INSPIRATOREM ZMIANY wnoszącym większą satysfakcję z osiągania celów bez mówienia i robienia tego innych?

Rozwój kompetencji osobistych, to fundament, na którym każdy lider powinien budować swoją karierę. Każdy posiadający umiejętności coachingowe będzie umiał modelować kulturę coachingową opartą na partnerstwie i zaufaniu.

Profesjonalny kurs coachingu to propozycja dla osób, które chcą rozwinąć swoje kompetencje osobiste i zawodowe o coaching w obecnie pełnionej roli w organizacji w oparciu o międzynarodowe standardy ICF (http://www.coachfederation.orghttp://www.icf.org.pl/). Program został zaprojektowany w taki sposób, aby dostarczać wiedzy oraz narzędzi wykorzystywanych w codziennej pracy, w procesach coachingowych oraz umożliwiać poszerzenie samoświadomości i naturalne osobiste przywództwo.

Kurs PM.Coaching™  adresowany jest do osób, które:

  • cechują się osobistą dojrzałością, są zmotywowane do samorozwoju oraz osiągania celów osobistych
    i zawodowych,
  • swoją przyszłość zawodową wiążą z coachingiem lub innymi formami pracy z ludźmi
  • chcą rozwinąć swoje umiejętności w pracy z ludźmi o coaching,
  • chcą nauczyć się, w jaki sposób efektywnie pomagać innym,
  • chcą rozwinąć swoje zasoby i umiejętności interpersonalne.

Innowacyjny kurs w zakresie organizacyjnym składa się z 8 etapów: 4 zjazdów szkolenia po 16 h oraz 4 telesesji po 2 h szkolenia  oraz konsultacji grupowych w obszarze doświadczenia praktycznego realizowanego indywidualnie przez uczestników kursu. Uczestnicy stworzą dwu- lub trzyosobowe zespoły, które regularnie ćwicząc prowadzenie rozmów coachingowych, będą spotykać się osobiście, „telefonicznie” lub pracować on-line, aby w odstępach 2- 3 tygodniowych spotkać się na 2-godzinnym szkoleniu grupowym w pokoju telekonferencyjnym. Proponowany kurs, to nie tylko przekazywanie technik stosowanych w coachingu. To również dynamiczny proces grupowy, w którym uczestnicy tworzą zgrany zespół i uczą się od siebie nawzajem. Połączenie szkolenia, praktyki i konsultacji pozwoli zdobyć większe doświadczenie, uzyskać większą płynność i pewność siebie w prowadzeniu rozmów coachingowych, a jednocześnie zapewni warunki do uczenia się – przekazywania i przyjmowania wartościowych informacji zwrotnych.

Szkolenie będzie prowadzone dla maks. 20 osób przez coacha-mentora i asystenta. Wszyscy uczestnicy będą się uczyć przez doświadczenie w proporcji 90% warsztatu, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem przez prowadzącego oraz 10% miniwykłady i prezentacje. W trakcie szkolenia mentor coach będzie realizował na forum grupy demonstrację sesji coachingowej oraz pokazywał zastosowania wybranych narzędzi.

Uczestnicy szkolenia będą samodzielnie przechodzić przez ćwiczenia, prowadzić sesje coachingowe w parach i trójkach, z dostępnym wsparciem trenerów. Informacja zwrotna będzie udzielana przez mentorcoacha, z perspektywy klienta i obserwatora. W szkoleniu wykorzystywane będą różne rekwizyty, aby „wyprowadzić” uczestników ze strefy komfortu (lina, kamienie, zdjęcia, kapelusze, przedmioty codziennego użytku) i w atmosferze zabawy,  i głębokiej refleksji przechodzić z nieprzyjemnego uczucia świadomej niekompetencji do świadomej kompetencji, aż do nieświadomej kompetencji.

PROWADZĄCY

Marzenna Bajeńska – Certyfikowany coach PCC posiadający ponad tysiąc godzin pracy coachingowej z klientem indywidualnym i grupowym, członek prestiżowej międzynarodowej organizacji zrzeszającej akredytowanych coachów: International Coach Federation, autor studiów podyplomowych z coachingu oraz kursów przygotowujących do akredytacji ACC w ICF. Od 8 lat pracuje jako certyfikowany coach CoachWise™, trener, ewaluator. Uczestniczyła w programie Youth Business Poland jako mentor coach, przeznaczając swój czas społecznie na dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi przedsiębiorcami. Przygotowała i była kierownikiem merytorycznym na pierwszych w Polsce studiach podyplomowych „Coaching i Mentoring w Edukacji i Organizacjach Społecznych” na licencji CoachWise™ z akredytowanymi godzinami przygotowującymi do akredytacji na ACC w ICF Uczestniczyła w Scrum Days w Polsce jako coach. Posiada ponad 7 tysięcy godzin szkoleniowych pracując w takich obszarach jak: komunikacja, obsługa klienta, prezentacja i wystąpienia publiczne, rozwiązywanie konfliktów, planowanie i wprowadzanie zmian w zespole, budowanie strategii organizacji. Jest szkoleniowcem z ponad 15 letnim doświadczeniem w pracy dla klientów indywidualnych i grupowych.

Szczegółowy opis kursu: http://szkola.pm/kursy/pm-coaching-icf/