W poniedziałek, 19 marca, odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne wszystkich zainteresowanych kwestiami związanymi z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Sami Możemy- Kompleksowy Program Integracji Chorych na SM i ich rodzin”.

Dziękujemy przedstawicielom PFRON oraz uczestnikom za obecność