Joanna Pauly, Prezes Zarządu APAULY GROUP Sp. z o.o., firmy należącej do Business Centre Club była gościem audycji Temat do dyskusji Polskiego Radia Katowice. Wraz z pozostałymi gośćmi – Piotrem Kucharskim z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Jackiem Kwiatkowskim z Zakładu Doskonalenia Zawodowego oraz Joanną Cieślik z firmy szkoleniowej AżKobiety rozmawiano o tym, czy warto się uczyć?  

W czasie dyskusji  podkreślano, że problem z zatrudnianiem i podnoszeniem kwalifikacji pracowników jest ściśle związany ze zmianami na rynku, postępem technologicznym i innymi sposobami przyswajania wiedzy przez różne pokolenia, które są na rynku pracy (seniorzy, baby boomers, pokolenie X, Y i Z). Starzejące się społeczeństwo także przysłuży się temu problemowi, gdyż już dzisiaj obserwujemy wyraźne efekty rynku pracownika, a za około 10-15 lat osób na rynku pracy będzie mniej jeszcze o około 3 miliony. Pracodawcy poszukują osób kompetentnych i otwartych na zmiany mimo zmieniającej się rzeczywistości, do której organizacja nieustannie się przystosowuje odpowiadając na potrzeby rynku i swoich klientów. Technologie, sposób wytwarzania, komunikowania się i relacji z klientem, czyli produkty i usługi są stale udoskonalane, co wymusza na pracownikach i szefach firm ciągły rozwój. Jest to o tyle trudne, że z jednej strony pracownicy oczekują stabilnego miejsca pracy, a z drugiej strony dzisiejsza rzeczywistość przekształca się z dnia na dzień, przez co firmy bez przerwy zarządzają zmianą. Sztuką jest wykształcić w pracowniku takie postawy, by był otwarty na zmianę i chciał się rozwijać, a przy tym czuł, że jego praca jest stabilna. Coraz częściej firmy podejmują wysiłek, aby stać się miejscem stabilnej pracy, w której kształtuje się postawę otwartości i nastawienia na rozwój. Temu służą kompleksowe programy rozwoju, gdyż w dobie zmieniającej się rzeczywistości nie można mówić już tylko o szkoleniach rozumianych tradycyjnie. Do dyspozycji jest szereg form rozwojowych elektronicznych audio i video, krótkich, opartych na wiedzy i informacji, sieciach współpracy i wymiany wiedzy, ale także na rozwoju osobistym, coachingu czy mentoringu. Grupa pracodawców, która widzi korzyści z podejmowanych projektów rozwojowych powiększa się. Podobnie jest z pracownikami. Są pracownicy, którzy chętnie podnoszą swoje kwalifikacje i czekają na nowe wyzwania w organizacji, ale jest też część, która chce bardzo dużej stabilności. Pracodawcy uczą się rozpoznawać potrzeby pracowników i delegować im właściwe zadania. Rola pracodawcy w tym aspekcie to również wspieranie pracownika. Mówiąc o kompetencjach musimy pamiętać, że obejmuje ona: wiedzę, umiejętności i postawę. Świadomy pracodawca zaczyna od kształtowania postawy pracownika. Coraz więcej firm podejmuje to wyzwanie, dlatego podejmują decyzję o kształceniu pracowników, ale także tworzą środowisko, w którym pracownicy będą mogli posługiwać się nowymi kompetencjami, premiują i kreują kulturę doskonalenia zawodowego i osobistego. ludzie to jest największy kapitał firmy i pracodawcy zdają sobie sprawę, że szkolenia i rozwój to jest inwestycja. Usługi szkoleniowo-rozwojowe są traktowane jako projekty, ponieważ mają spełniać konkretne cele. Bez tego nie ma się przewagi konkurencyjnej.