Misją firmy jest dostarczanie najwyższej jakości usług szkoleniowych, informacyjnych i doradczych w zakresie zarządzania projektami, rozwoju organizacji oraz zewnętrznego finansowania przedsięwzięć w szczególności ze środków funduszy unijnych.
—————————————–
Odpowiedzialne i etyczne podejście do celów naszych klientów implikuje kompleksowość świadczonych usług i wysoką skuteczność oraz pozytywny wpływ realizowanych przez nas przedsięwzięć na rozwój organizacji naszych klientów, a także na otoczenie społeczno-gospodarcze.

Być wiodącą organizacją propagującą projektowe myślenie na każdym etapie rozwoju osobistego i zawodowego, a także projektowe podejście do zarządzania różnorodnymi przedsięwzięciami jak i całymi organizacjami.

 • Wiedza i doświadczenie praktyczne w skutecznym osiąganiu celów firmy i celów klientów.
 • Wykonywanie zadań w sposób etyczny i odpowiedzialny.
 • Odważne, innowacyjne, kreatywne zaangażowanie w realizacji celów firmy i celów klientów.
 • Działania na rzecz upowszechniania wiedzy w środowiskach, które wymagają szczególnego wsparcia (CSR).
 • Zorientowanie na cel i sens działania.
 • Zadania na rzecz klientów firmy wykonywane są z najwyższą starannością.
 • Pracownicy i współpracownicy firmy doskonalą swoje umiejętności i pogłębiają swoją wiedzę, aby wykonywać swoje zadania jako kompetentni doradcy i szkoleniowcy.
 • Pracownicy i współpracownicy firmy szanują przepisy prawa, czas oraz zaufanie klientów i te same wartości prezentują w odniesieniu do współpracowników.

O Nas

Firma od 10 lat pozyskuje dotacje dla przedsiębiorców, uczelni, placówek oświatowych i administracji na realizację projektów szkoleniowo-doradczych, infrastrukturalnych, inwestycyjnych, B+R+I. Realizuje usługi kompleksowo mając na uwadze otoczenie biznesowe i projektowe klienta (studia wykonalności, biznesplany, analizy finansowe i ekonomiczne, opinie o innowacyjności we współpracy z uczelniami i instytutami badawczymi, finansowanie wkładu własnego poprzez kredyty i leasing, opinie prawne, audyty i ewaluacja projektów, kojarzenie partnerów w projektach partnerskich, brokering technologiczny). Doświadczenie firmy to ponad 60 zrealizowanych projektów, 25 tys. godz. szkoleniowych i doradczych, 6,5 tys. uczestników projektów. Największym kapitałem firmy są eksperci na poziomie rządowym i wojewódzkim pracujący przy projektach o sumarycznym budżecie blisko 1 mld zł.

W ramach APAULY GROUP Sp. z o.o. działa Biuro Zarządzania Projektami, w którym realizowane są usługi outsourcingu w obszarze zarządzania projektami unijnymi i komercyjnymi. Biuro pracuje w oparciu o autorski Podręcznik Zarządzania Projektami, który zawiera dla projektów unijnych aspekty niezbędne w procesie kontroli i audytu zewnętrznego.

W 2015 r. działalność szkoleniowa firmy znajduje się w powołanej wewnętrznej jednostce firmy – Szkole Project Managerów – Szkole.PM®. Szkoła.PM jest przedsięwzięciem, które w sposób kompleksowy kształci project managerów. Posiada zarówno kursy i szkolenia oraz studia podyplomowe zgodne ze standardem IPMA, PMI, i SCRUM.org, a zakresie kształcenia PM.Coachów zgodnie ze standardami ICF. Ponadto Szkoła oferuje szkolenia ogólnorozwojowe, interpersonalne, coachingowe, językowe skierowane do środowiska projektowego.

Jako innowacja w nauczaniu oparta na metodzie Project Based Learning opracowany został program uczący zarządzania projektami, robotyki i programowania w jednym, który jest rozwijany na różnych poziomach wiekowych – PM.Robots™.

Wszystkie usługi szkoleniowo-doradcze, w tym coachingowe są dostępne w Bazie Usług Rozwojowych oraz Rejestrze Instytucji Szkoleniowych. Dzięki temu mogą być finansowane ze środków UE i tańsze dla klientów z sektora MŚP od 50% do 80%. W ramach szkoły realizowane są projekty unijne skierowane do osób pozostających bez pracy kształcące w zawodzie PM. Ponadto działania w zakresie doradztwa personalnego i zawodowego świadczone są poprzez Agencję Zatrudnienia, która firma Apauly Group Sp. z o.o. jest od 2016r. (nr 15200 w Rejestrze KRAZ).

Firma pracuje w oparciu o wdrożone w 2016r. standardy jakości. Zajęcia prowadzone są wg Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0 Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz Regulaminu Usługi Rozwojowej.

Od stycznia 2017r. firma jest Autoryzowaną Jednostkę Szkoleniową IPMA.

Od 2015r. Szkoła Project Managerów jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Urząd Patentowy RP. W 2016r. otrzymała nagrodę Laur Eksperta oraz Medal Nowoczesności. Działania na rzecz rozwoju project managementu w Polsce przyniosły również tytuł Firmy Dobrze Widzianej nadawany przez Business Centre Club i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Doświadczenie

 • Szkolenia i certyfikacja IT – IPMA level C i D + Agile Scrum
 • Branża budowlana dla zrównoważonego rozwoju
 • Multifachowcy w sektorze transportowym
 • Zdobądź uprawnienia kierowcy zawodowego
 • Profesjonalny budowlaniec
 • Szkolenia i certyfikacja IRATA dla województwa śląskiego
 • Szkolenia i certyfikacja IRATA dla województwa lubuskiego
 • Kwalifikacje + dyplom = sukces
 • Program bezpłatnych szkoleń i certyfikacji ECDL dla ON
 • CT dla niepełnosprawnych w województwie mazowieckim
 • ICT dla niepełnosprawnych w województwie śląskim
 • E-Sprawni
 • Pełnosprawni na rynku pracy w województwie małopolskim
 • Pełnosprawni na rynku pracy w województwie wielkopolskim
 • Mobilny asystent IT
 • Pełnosprawni na olkuskim rynku pracy (z uwzględnieniem procedury wyboru projektów „oryginalnych”)
 • Akademia Menadżerów Oświaty
 • Kadra na 6
 • Nauczyciel – mistrz z kwalifikacjami
 • Muzyk – zawód z przyszłością
 • Tech-Job
 • Gumiś to fajny miś
 • Sowa bardzo mądra głowa
 • Nauka bez tajemnic
 • Świat wokół nas
 • Kierowca na miarę XXI wieku
 • Potwierdź swoje kwalifikacje
 • Sięgnij o certyfikat – potwierdź swoje kwalifikacje
 • Kwalifikacje + dyplom = sukces
 • Szkolenia i certyfikacja IT
 • ICT dla kobiet
 • ICT dla niepełnosprawnych
 • Kompetentny e-Nauczyciel
 • Szkoła równych szans
 • Młodzi wykwalifikowani konkurencyjni
 • Nauczyciel – mistrz z kwalifikacjami
 • e-Sprawni
 • Mobilny asystent IT
 • Kadra na 6
 • ICT5+
 • Podniesienie jakości usług Gabinetu Stomatologicznego w Tychach poprzez modernizację firmy oraz wdrożenie nowych usług w zakresie radiowizjografii i implantologii
 • Moduł oceny cech psychomotorycznych kierowcy dla symulatora jazdy pojazdem CARGO_LabSym
 • Informatyczna platforma dedykowana rehabilitacji dzieci w środowisku wirtualnej rzeczywistości
 • Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla poprawy mobilności SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
 • Termomodernizacja budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Powstańców 41a w Katowicach
 • Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych 3.4.3 POKL
 • Nowocześni na rynku pracy 6.2 POKL
 • Pełnosprawni na olkuskim rynku pracy 7.4 POKL
 • Program bezpłatnych szkoleń i certyfikacji ECDL dla ON 9.6.2 POKL
 • Kwalifikacje + dyplom = sukces 9.3 POKL
 • Szkolenia i certyfikacja IT
 • Program bezpłatnych szkoleń i certyfikacji ECDL dla ON
 • Program bezpłatnych szkoleń i certyfikacji ECDL dla kobiet
 • Szkolenia ECDL dla kobiet w województwie łódzkim
 • ICT dla niepełnosprawnych w województwie mazowieckim
 • ICT dla kobiet
 • ICT dla niepełnosprawnych w województwie śląskim
 • Program bezpłatnych szkoleń i certyfikacji ECDL dla kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu bądź wychowaniu dziecka
 • E-Sprawni
 • Mobilny asystent IT
 • Podniesienie jakości usług Gabinetu Stomatologicznego w Tychach poprzez modernizację firmy oraz wdrożenie nowych usług w zakresie radiowizjografii i implantologii
 • Budowa hali produkcyjnej i klastra poligraficzno-marketingowego
 • Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę Stacji Kontroli Pojazdów 1.2.4 RPO
 • Wzrost konkurencyjności Ośrodka Szkolenia Kierowców w Mysłowicach poprzez wdrożenie symulatora jazdy w proces kształcenia kierowców1.2.3 RPO
 • Znaczący wzrost jakości usług szkoleniowych świadczonych przez Centrum Edukacji Zawodowych CARGO poprzez wykorzystanie najwyższej klasy mobilnego symulatora jazdy samochodem ciężarowym i autobusem
 • Moduł oceny cech psychomotorycznych kierowcy dla symulatora jazdy pojazdem CARGO_LabSym
 • Informatyczna platforma dedykowana rehabilitacji dzieci w środowisku wirtualnej rzeczywistości
 • Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla poprawy mobilności SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
 • Nowe technologie – nowe perspektywy – zakup specjalistycznego wyposażenia szansa na rozwój firmy SYMPRO
 • Dębowy Świat dla aktywnych – promocja inwestycyjna Dąbrowy Górniczej
 • Termomodernizacja budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Powstańców 41a w Katowicach

Nagrody

Więcej Nagród

Media

My dla Mediów

Partnerzy