Zakończyliśmy warsztaty o funduszach europejskich i zarządzaniu projektami europejskimi organizowanych w ramach projektu we współpracy z Wydziałem Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w ramach projektu Ministerstwa Rozwoju. Podczas warsztatów poruszyliśmy takie tematy jak: system wdrażania funduszy w Polsce i sposób finansowania projektów, proces oceny projektów, wypełnianie wniosku o dofinansowanie, rozliczanie projektów, obsługa generatorów, sprawozdawczość, tworzenie procesów zarządczych, monitorowanie i kontrola projektu. Warto pamiętać, że wszystkie informacje dotyczące funduszy dostępne są bezpłatnie na stronach www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.apauly.pl.