Mix metod zarządzania projektami PRINCE2®, PMBoK®, PCM, IPMA®, AGILE.PM®, SCRUM

Szkolenie ma na celu porównanie najpopularniejszych na rynku standardów, co pozwoli osobom już pracującym na usystematyzowanie wiedzy natomiast osobom początkującym w branży projektowej na ich poznanie i wybór dalszej ścieżki rozwojowej.

Co WAŻNE!

Szkolenie w klarowny sposób uczy jakie metody, techniki czy narzędzia należy wybrać do zarządzania konkretnymi projektami. Pozwala dopasować odpowiedni standard zarządzania do rodzajów organizacji.

Uczestnik:

 • poznaje różnice i sposób zastosowania poszczególnych narzędzi
 • poznaje wady i zalety w konkretnych projektach, organizacjach i zespołach.

Szkolenie Autoryzowanej Jednostki Szkoleniowej International Project Management Association ®

Miejsce szkolenia: ul. Dworcowa 43, Gliwice

Czas trwania: 2 dni

Godziny szkolenia: 9:00 – 16:00

Cena szkolenia: 1400 zł brutto/os.∗

Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenerów-ekspertów,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest analiza porównawcza najpopularniejszych standardów zarządzania projektami.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 • Poznanie i zrozumienie zarządzania projektami z różnych perspektyw,
 • W kompaktowy sposób pokazane zostaną różnice poszczególnych standardów, co pozwala dopasować odpowiedni standard do rodzaju organizacji i projektu.
 1. Zarządzanie projektami w organizacji
  • Definicja i cechy projektu, terminologia
  • Koncepcja projektu, programu, portfela
  • Projekt a proces w organizacji
  • Cele projektu a cele organizacji
  • Sukces projektu a sukces zarządzania projektem
  • Cykl życia projektu
  • Kluczowe osoby w projekcie
 2. Model fazowy, metoda zarządzania projektem
  • Procesy zarządzania projektami
  • Podejście kaskadowe – Waterfall Project Management
  • Podejście adaptacyjne – Adaptative Project Management
  • Podejście zwinne – Agile Project Management
 3. Metodyka PRINCE2
  • Pryncypia, Tematy, Procesy PRINCE2
  • Cykl życia projektu w metodyce PRINCE2
  • Struktura zespołu projektowego
  • Uzasadnienie Biznesowe
  • Technika planowania opartego na produktach
  • Ryzyko projektu
  • Zarządzanie Zmianą w projekcie
  • Zarządzanie komunikacją
  • Integracja, a konfiguracja projektu
 4. Standard PMBoK
  • Zasady zarządzania projektami
  • Cykl życia projektu wg standardu PMBoK
  • Zarządzanie integralnością projektu
  • Zarządzenie zakresem projektu
  • Zarządzanie czasem w projekcie
  • Zarządzanie kosztami projektu
  • Zarządzanie jakością w projekcie
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie
  • Zarządzanie komunikacją w projekcie
  • Zarządzanie ryzykiem projektu
  • Zarządzanie zleceniami w projekcie
 5. PCM – projektu publiczne w praktyce
  • Matryca logiczna projektu
  • Diagramy przyczynowo-skutkowe
  • Wskaźniki i mierniki projektu
  • Zmiany w projekcie
 6. Wytyczne Kompetencji Indywidualnych IPMA
  • Cykl życia projektu wg standardu PMBoK
  • Model kompetencji indywidualnych kierownika projektu
  • Perspektywa – kompetencje kontekstowe
  • Ludzie – kompetencje behawioralne
  • Praktyka – kompetencje techniczne
 7. Analiza porównawcza 10 obszarów zarządzania projektami z perspektywy poszczególnych standardów, metodyk.
 8. Podejście kaskadowe, a adaptacyjne – różnice i podobieństwa – kiedy zastosować?
  • Oczekiwania klientów
  • Rezultaty, efekty, produkty projektu
  • Cele projektu
  • Cykl zarządzania projektem
  • Aspekt organizacyjny projektu
  • Koszty projektu
  • Aspekt personalny oraz zespołu projektowego
  • Odchylenia od planu
  • Zarządzanie zmianą
  • Zarządzanie ryzykiem
 9. Metodyka Agile.PM
  • Cykl życia projektu
  • Faza przed projektem
  • Wykonalność
  • Podstawy
  • Eksploatacja i inżynieria
  • Wdrożenie
  • Faza po projekcie
 10. Metoda Scrum
  • Cykl życia projektu
  • Rejestr produktu – product backlog
  • Spotkanie planowania Sprintu – sprint planning meeting
  • Rejestr sprintu
  • Codzienne spotkania
  • Przegląd Sprintu
  • Retrospektywa Sprintu
  • Role w zespole wytwórczym
  • Osadzenie metody w zarządzaniu projektami
 11. Wdrażanie zarządzania projektami w organizacji. Jak się za to zabrać i jak mierzyć efekty?
  • Zalety organizacji projektowej i organizacji procesowej.
  • Czy obie organizacje da się połączyć?
  • Kompetencje kierownika projektu i rodzaje certyfikacji.
  • Dopasowanie odpowiedniego standardu do rodzaju projektu i specyfiki organizacji.
  • Łączenie standardów, metodyk i metod
  • Własna metodyka – jak się za to zabrać?

Kurs prowadzą samodzielni kierownicy projektów, pracujący w różnych organizacjach prowadzący samodzielne projekty oraz portfele projektów o różnej złożoności, zasięgu i w ramach różnych branż i sektorów.
Trenerzy Szkoły.PM® praktycy zarządzania projektami posiadający doświadczenie i wiedzę w obszarze prowadzenia szkoleń, coachingu i konsultingu.

Wszyscy prowadzący posiadają akredytację IPMA w ramach Akredytowanej Jednostki Szkoleniowej, posiadają certyfikacje: IPMA lev. D lub C, PRINCE2, Agile Scrum PSM 1, M_o_R.

Poznaj naszych trenerów

Obszar Wiedza:

 • ma podstawową wiedzę z zakresu 5 standardów zarządzania projektami,
 • ma wiedzę na temat rodzajów projektów, różnic pomiędzy projektem, procesem, programem, portfelem projektów,

Obszar Umiejętności:

 • potrafi dopasować rodzaj standardu do rodzaju projektu i specyfiki organizacji,

Obszar Kompetencje społeczne:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów.

Propozycja adresowana jest do osób, które pracują w środowisku projektowym – project i portfolio managerów, członków zespołów projektowych, kierowników zespołów oraz osób początkujących i chcą w prosty sposób dowiedzieć się o co chodzi w zarządzaniu projektami.

Zajęcia będą prowadzone głównie metodą warsztatową oraz poprzez miniwykłady i miniprezentacje.

Pozostałe metody pracy:

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • case study.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Zjazdy – Gliwice
zapytaj nas o termin

Formularz zgłoszeniowy

PDF
DOC
Zapytaj o szkolenie zamknięte

KONSULTANT

MATEUSZ TRZECIAK

tel: +48 32 72 61 134
mobile: +48 533 323 441
e-mail: [email protected]

OPINIE KLIENTÓW

OCENA UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZYCH EDYCJI SZKOLENIA:

Poziom przygotowania trenera do szkolenia: 95%
Poziom przygotowania trenera do szkolenia: 96%
Poziom przygotowania trenera do szkolenia: 94%