Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Międzysektorowej Konferencji PIFS #2 „2014-2020 – wyzwania dla rozwoju edukacji pozaformalnej w województwie śląskim”, która odbędzie się w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej przy ulicy Banacha 7 w Gliwicach  w dniu 14.12.2016 r. Tegoroczna konferencja odbywa się po hasłem Jakość w edukacji.
Wydarzenie jest współorganizowane dzięki pomocy następujących podmiotów, którzy zgodzili się wystąpić podczas konferencji oraz objąć wydarzenie patronatem: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Business Centre Club, Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej.

Tegoroczna edycja jest podzielona na dwie części. O jakości w edukacji decydują wszystkie podmioty gospodarki, a wzajemne powiązania i relacje czynią ten obszar szczególnie ważny z punktu widzenia rozwoju województwa i kraju, zaś zdolność do rozwoju świadczy o przewadze konkurencyjnej. Grupą docelową konferencji będą przedsiębiorcy oraz podmioty działające w obszarze edukacji pozaformalnej – firmy, szkoły i uczelnie.

Pierwsza część konferencji obejmuje możliwość poznania różnych punktów widzenia następujących sektorów: edukacji, nauki, administracji i biznesu na temat jakości edukacji i potrzeb edukacyjnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Ta część konferencji pozwala również na nawiązywanie partnerstw i współpracy.

Druga część konferencji jest poświęcona konkretnym zagadnieniom rozwojowym w branży firm szkoleniowych, tj. BUR, PSF i KFS, który obejmuje wszystkie jednostki świadczące usługi szkoleniowe, tj. firmy, uczelnie i inne podmioty edukacji pozaformalnej.

W czasie konferencji PARP poprowadzi mobilny punkt rejestracji podmiotów w BUR (sesja równoległa 1 Szybka ścieżka rejestracji w Bazie Usług Szkoleniowych PARP d. RUR). Sesja równoległa 2 poświęcona będzie nowemu, jedynemu na rynku, systemowi zapewniania jakości zarówno w edukacji jak i doradztwie (w tym coachingu), który umożliwia wpis do BUR prowadzony przez PARP, poprzez który możliwe będzie dofinansowanie usług rozwojowych na rzecz przedsiębiorców w ramach EFS.

W razie zainteresowania prosimy uprzejmie o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który znajduje się   poniżej na adres: [email protected].

Polska Izba Firm Szkoleniowych jest organizacją, która od 12 lat wspiera i rozwija polską branżę edukacji pozaformalnej. Skupia ok 300 firm. PIFS jest twórcą SUS 2.0 – Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych, system jakości akceptowany przez PARP przy rejestracji podmiotu w BUR, stworzony przez branże szkoleniową, który obejmuje działania szkoleniowe, doradcze (w tym coachingowe). PIFS reprezentuje firmy szkoleniowe w ich dążeniu do realizacji usług najwyższej jakości poprzez wprowadzenie Kodeksu Etycznego. Mając na uwadze okres programowania 2014-2020, Polska Izba Firm Szkoleniowych współpracuje w wieloma instytucjami administracji w obszarze edukacji pozaformalnej, zintegrowanego systemu kwalifikacji oraz wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

program-konferencji_gliwice_14_12_2016

formularz-zgloszeniowy-pifs_gliwice_14_12_2016