Miło nam poinformować, że firma APAULY GROUP Sp. z o.o. 7 czerwca została uhonorowana Medalem Europejskim przyznawanym przez Business Centre Club oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny z siedzibą w Brukseli. Medal jest przyznawany dla wyrobów i usług o znaczeniu europejskim. Nagrodzonym produktem jest Szkoła Project Managerów – Szkoła.PM®.

Laureatami tegorocznych Honorowych Medali Europejskich zostali: Jego Ekscelencja Ambasador Republiki Federalnej Niemiec pan Rolf Nikel, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce pan Marek Prawda oraz miasto Częstochowa.

Szkoła.PM® w sposób kompleksowy kształci project i portfolio managerów. Posiada kursy i szkolenia oraz wraz z Wyższą Szkołą Humanitas studia podyplomowe zgodne ze standardem IPMA, PMI, i SCRUM.org, a w zakresie kształcenia PM.Coachów zgodnie ze standardami ICF. Ponadto Szkoła oferuje szkolenia ogólnorozwojowe, interpersonalne, coachingowe, językowe skierowane do środowiska projektowego. Ponadto działania w zakresie doradztwa personalnego i zawodowego świadczone są poprzez powołaną w 2016 r. Agencję Zatrudnienia. Jako innowacja w nauczaniu oparta na metodzie Project Based Learning opracowany został program uczący zarządzania projektami, robotyki i programowania z wykorzystaniem PM.Robots™. W dalszych planach firmy stworzenie pierwszego na świecie laboratorium projektowego.

Firma pracuje w oparciu o wdrożone w 2016r. standardy jakości. Zajęcia prowadzone są wg Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0 Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz Regulaminu Usługi Rozwojowej. Zarządzanie projektami, usługi szkoleniowo-doradcze, w tym pozyskiwanie funduszy i usługi otoczenia biznesowego i projektowego są ponadto zgodne z normą ISO 9001:2015.

Od 2015r. Szkoła Project Managerów jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Urząd Patentowy RP.

W 2016r. otrzymała nagrodę Laur Eksperta oraz Medal Nowoczesności. Działania na rzecz rozwoju project&portfolio managementu w Polsce przyniosły również tytuł Firmy Dobrze Widzianej w roku 2016 i 2017.

Od stycznia 2017r. firma jest Autoryzowaną Jednostką Szkoleniową IPMA, pierwszą i jedyną w województwie śląskim oraz szóstą w kraju.

Szczegóły można przeczytać tutaj: http://www.bcc.org.pl/Medal-Europejski.1127.0.html.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę, a także za możliwość wspólnego rozwijania nowego zawodu w Polsce.