W Regionalnej Izbie Gospodarczej przy udziale Politechniki Śląskiej odbyła się tegoroczna Konferencja Naukowa PM.Nights 2017.

W ciągu dwóch dni uczestnicy mogli zapoznać się z tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia, którym była praca zespołów projektowych. Zagadnienia związane z tą tematyką zostaną przedstawione w formie wykładów, warsztatów oraz gier rozwijających umiejętności uczestników. Joanna Pauly – Prezes Zarządu APAULY GROUP Sp. z o.o. i Dyrektor Generalna Szkoły Project Managerów zaprezentowała warsztat o byciu liderem, przywództwie i kierowaniu zespołem. Patronat nad wydarzeniem objęła Szkoła Project Managerów. Głównym sponsorem była firma APAULY GROUP Sp. z o. o.