9 maja przeprowadzone zostało kolejne otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych. Za udział w spotkaniu dziękujemy przedstawicielom PFRON Oddział Śląski, Centrum Dzwon oraz przedsiębiorcom i pracownikom. Szczególne podziękowania dla gospodarzy – Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach.

Spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Sami Możemy- Kompleksowy Program Integracji Chorych na SM i ich rodzin”.