Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosił konkurs, w ramach którego możliwe będzie uzyskanie dotacji na zasadach prostszych w celu przeciwdziałania pandemii.

Cele:

 • utrzymanie miejsc pracy,
 • wsparcie bieżącej działalności w celu utrzymania lub poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa,
 • tworzenie trwałych, nowych miejsc pracy.

Pula konkursu – 76 mln zł

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • nakłady na inwestycje produkcyjne przyczyniające się do rozbudowy parku maszynowego niezbędnego do utrzymania bieżącej produkcji,
 • mikroinwestycje przyczyniające się do dywersyfikacji bieżącej produkcji/oferowanych usług lub do zmian w procesie czy w organizacji,
 • zakup surowców, materiałów, produktów i towarów związanych z działalnością inwestycyjną,
 • koszty bieżące m.in.: opłaty leasingowe, raty kredytu, opłaty związane z utrzymaniem budynków, koszty pomocy prawnej, doradztwa i koszty wynagrodzeń pracowników.

Zasady konkursu:

 • W ramach konkursu jeden wnioskodawca będzie mógł złożyć tylko jeden wniosek, którego maksymalna wartość dofinansowania nie przekroczy 800 000 zł.
 • W dokumentach projektowych nie będzie wymagana opina o innowacyjności.
 • Dofinansowanie nawet do 85% kosztów kwalifikowalnych netto.
 • Maksymalny czas na realizację projektu nie będzie mógł przekroczyć 2 lat od podpisania umowy, a termin ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu zakończy się 31 grudnia 2023 r.
 • Do dofinansowania będą mogły aplikować projekty, których realizacja nie została rozpoczęta przed 1 lutego 2020 r.
 • Wniosek składany za pośrednictwem platformy LSI i SEKAP.

Wnioski będą się przyjmowane od 28 kwietnia 2020 r.

Pełna dokumentacja konkursu jest dostępna na stronie: www.scp-slask.pl.

Kontakt: Joanna Pauly 608.089.096