Dotacje UE

Poprzez skuteczne pozyskiwanie dotacji pomagamy naszym klientom zrobić więcej i lepiej, pomagamy wdrażać pomysły biznesowe i osiągać kolejne cele. Specjalizujemy się w inwestycjach dla firm, wsparciu szkół, przedszkoli, żłobków oraz inwestycjach i badaniach w medycynie.

EUROCONSULTING

lat na rynku
tys
osób w projektach
mln zł
dotacji

Jak pracujemy?

Analiza i dobór źródeł finansowania

CZYTAJ WIĘCEJ

Pozyskanie dofinansowania

Czytaj więcej

Realizacja projektu i jego rozliczenie

Czytaj więcej

Audyt projektu unijnego

Czytaj więcej

Aktualności

Makroinwestycje z dotacją unijną do 50%

O makroinwestycji mówimy w przypadku inwestycji planowanych na kwotę min. 10 mln zł. Jest to inwestycja realizowana w 7 podregionach województwa śląskiego z Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Dotyczy ona podregionów: katowickiego, [...]
Czytaj dalej

Dlaczego warto?

Polska Izba Firm Szkoleniowych

"Niniejszym rekomendujemy Panią Joannę Pauly jako eksperta w obszarach (...). Pani Joanna Pauly jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych od 21 lutego 2013 roku (...)"

Centrum Edukacji Zawodowej CARGO

"Niniejszym zaświadczamy, że firma a.pauly euroconsulting Joanna Pauly sporządziła wnioski o dofinansowanie następujących projektów, które zostały pozytywnie ocenione i otrzymały wsparcie"

Dom Aniołów Stróżów

"Zaświadczam, iż firma Apauly Group Sp. z o.o. przeprowadziła usługi konsultacyjne w celu pozyskania dofinansowania oraz przygotowała wniosek o dofinansowanie (...)"

Polska Izba Firm Szkoleniowych

"Niniejszym rekomendujemy Panią Joannę Pauly jako eksperta w obszarach (...). Pani Joanna Pauly jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych od 21 lutego 2013 roku (...)"

Centrum Edukacji Zawodowej CARGO

"Niniejszym zaświkadczamy, że firma a.pauly euroconsulting Joanna Pauly przeprowadziła cykl 9 szkoleń dla 108 osób w zakresie metod zwinnych Agile Scrum wraz z certyfikacją (...)"

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

"(...) firma a.pauly euroconsulting Joanna Pauly opracowała studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie projektu (...) w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów (...)"

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

"(...) firma a.pauly euroconsulting Joanna Pauly opracowała studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie projektu (...) w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów (...)"

SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego

"(...) firma a.pauly euroconsulting przygotowała studium wykonalności oraz wniosek aplikacyjny w ramach Działania 12.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. (...)"

Urząd Miasta Racibórz

"(...) W wyniku powyższych działań opracowano projekt oraz przygotowano wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. (...) projekty uzyskały dofinansowanie (...)"

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

"(...) "Projekt ten otrzymał w 2010 roku dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (...)"

Harrisdent Bożena Harris

"(...) Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną i uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (...) został on rozliczony w 100%. (...)"

Centrum Edukacji Zawodowej CARGO

"(...) Współpraca z firmą a.pauly euroconsulting Joanna Pauly przebiega sprawnie i terminowo. Firma wykazała się dużym profesjonalizmem oraz posiada wysoce wykwalifikowany personel merytoryczny."

Centrum Edukacji Zawodowej CARGO

"(...) Współpraca z firmą a.pauly euroconsulting Joanna Pauly przebiega sprawnie i terminowo. Firma wykazała się dużym profesjonalizmem oraz posiada wysoce wykwalifikowany personel merytoryczny."

Centrum Edukacji Zawodowej CARGO

"(...) Współpraca z firmą a.pauly euroconsulting Joanna Pauly przebiega sprawnie i terminowo. Firma wykazała się dużym profesjonalizmem oraz posiada wysoce wykwalifikowany personel merytoryczny."

Centrum Edukacji Zawodowej CARGO

"(...) Współpraca z firmą a.pauly euroconsulting Joanna Pauly przebiega sprawnie i terminowo. Firma wykazała się dużym profesjonalizmem oraz posiada wysoce wykwalifikowany personel merytoryczny."

Gumisiowe Przedszkole Edyta Ziomek-Mazur

"(...) Projekt otrzymał dofinansowanie zajmując wysoką pozycję na liście rankingowej. Usługi, o których mowa powyżej zostały przeprowadzone w sposób rzetelny, terminowy (...)"

Sympro.pl Sp. z o.o.

"(...) Niniejszym zaświadczamy, że wniosek został sporządzony profesjonalnie przez kompetentne osoby i w wyznaczonym czasie. Polecamy a.pauly euroconsulting Joanna Pauly (...)"

Most Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych

" Niniejszym zaświadczamy, że Pani Joanna Pauly reprezentująca firmę a.pauly euroconsulting przeprowadziła w latach 2007-2008 następujące usługi (...)"

Centrum Sportu i Rekreacji

(...) Osoba prowadząca szkolenie zaprezentowała wysoki poziom doświadczenia i wiedzy oraz umiejętność jej przekazania odbiorcom (...)"

Sprawdź możliwość dofinansowania dla Twojej firmy

Wypełnij krótki formularz a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą i przedstawi najlepsze rozwiązanie.