Dostarczamy informacje o możliwościach finansowego wsparcia UE. Przygotowujemy niezbędną dokumentację projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Rozliczamy przedsięwzięcia dotowane przez UE.

Analiza i dobór źródeł finansowania
>>

Kompleksowa pomoc w procedurze aplikowania o dotacje zewnętrzne a także podczas realizacji projektu

 • analiza projektu zgłaszanego do dofinansowania
 • wyszukanie źródeł finansowania przedsięwzięcia
 • wskazanie optymalnych źródeł finansowania
 • monitoring źródeł finansowania i biuletyn informacyjny na temat możliwości aplikowania

Pozyskanie dofinansowania
>>

 • przygotowanie projektu
 • tworzenie wniosku o dofinansowanie
 • tworzenie biznes planów i studiów wykonalności
 • pomoc w skompletowaniu dokumentów aplikacyjnych
 • pilotowanie procesu składania wniosków
 • przygotowanie protestów do oceny projektów

Realizacja projektu i jego rozliczenie
>>

Wsparcie beneficjentów na etapie realizacji projektu. Zależnie od potrzeb od pełnego prowadzenia projektu przez różne usługi doradcze:

 • szkolenia zespołów projektowych
 • przygotowanie procedur zakupowych
 • przygotowanie dokumentacji
 • promocja projektu zgodna z wytycznymi
 • monitorowanie, raportowanie i ewaluacja projektu
 • rozliczanie projektu, wnioski o płatność
 • audyt projektu i przygotowanie do kontroli Instytucji Finansującej

Skuteczność i nieprzeciętny poziom zaangażowania
>>

Doskonała obsługa klienta jest naszym priorytetem, a o skuteczności naszych działań świadczy kwota pozyskanych środków, nagrody za realizację projektów przyznawane przez Instytucje Finansujące. Zapraszamy do zapoznania się z naszym doświadczeniem. Należy prodkreślić, że żaden z beneficjentów, którzy stosowali się do naszych porad nie miał nigdy problemów z pozytywnym przejściem kontroli zewnętrznej projektu czy kwalifikowalnością wydatków.

Skontaktuj się z nami