Doświadczenie

lorem ipsum

Euroconsulting w liczbach

Firma od 10 lat pozyskuje dotacje dla przedsiębiorców, uczelni, placówek oświatowych i administracji na realizację projektów szkoleniowo-doradczych, infrastrukturalnych, inwestycyjnych, B+R+I.

  • ponad 12 tys. ludzi w projektach

  • 100 mln pozyskanych środków unijnych

  • udział w projektach o sumarycznym budżecie blisko 1 mld zł

Doświadczenie firmy to:

  • ponad 60 zrealizowanych projektów

  • 25 tys. godz. szkoleniowych i doradczych

  • 6,5 tys. uczestników projektów

APAULY euroconsulting w liczbach

+
ludzi w projektach
mln zł
pozyskanych środków unijnych
mld zł
sumaryczny budżet projektów

Doświadczenie firmy to:

  • ponad 60 zrealizowanych projektów

  • 25 tys. godz. szkoleniowych i doradczych

  • 6,5 tys. uczestników projektów

Doświadczenie firmy to:

+
zrealizowanych projektów
+
godzin szkoleniowych i doradczych
uczestników projektów