Strona główna/Design Thinking w praktyce biznesowej
Design Thinking w praktyce biznesowej2020-02-03T11:59:25+01:00

Design Thinking w praktyce biznesowej

Szkolenie zapoznaje nas z Design Thinking popularnie tłumaczone jako „myślenie projektowe” zgodnie z definicją to metoda rozwiązywania problemów. Jest to proces, który łączy w sobie kreatywność i innowacyjność, skupiając się na potrzebach przyszłych użytkowników lub klientów.

Co WAŻNE!

Na szkoleniu poznasz innowacyjne podejście do tworzenia produktów oraz usług, które zagwarantuje Ci nowe, udane podejście do sprzedaży.

Miejsce szkolenia: ul. Dworcowa 43, Gliwice

Czas trwania: 2 dni

Godziny szkolenia: 9:00 – 16:00

Cena szkolenia: 1700 zł brutto/os.∗

Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenera na poziomie menadżerskim,
 • certyfikat ukończenia szkolenia zgodny ze wzorem MEN,
 • konsultacje po szkoleniu.
 • materiały szkoleniowe,
 • usługę cateringową – przerwy kawowe.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników metod pracy i narzędzi, które będą mogli wykorzystywać na poszczególnych etapach tworzenia oferty firmy, jej produktów i usług.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

Szkolenie pozwala zdobyć wiedzę na temat Design Thinking, dzięki czemu firma może stworzyć wewnętrzne, innowacyjne środowisko do tworzenia nowych produktów i usług, które będą wprowadzane na rynek. Umożliwia również wypracowanie propozycji wartości, która stanie się podstawą przyszłej oferty i jej komunikacji.

 1. Proces Design Thinking – wprowadzenie do metody i dobre przykłady jej wykorzystania.
 2. Odkrywanie – poznanie wyzwań do pracy oraz metod zbierania potrzeb i oczekiwań odbiorców.
 3. Definiowanie – zebranie spostrzeżeń, tworzenie Person i map podróży klientów (customer journey map)
 4. Kreowanie – metody generowania pomysłów, ich oceny i wyboru do dalszej pracy.
 5. Prototypowanie– możliwości prototypowania produktów i usług, tworzenie storyboard i papierowych modeli
 6. Testowanie – metody zbierania informacji zwrotnych od odbiorców rozwiązań i dopracowywania prototypów.
 7. Wdrażanie – metody przeobrażenia pomysłu w produkt lub usługę oraz metody i narzędzia wspomagające wdrożenie.

Łukasz Szczęsny

PROJECT MANAGER, TRENER

Ekspert w procesowym tworzeniu produktów i usług w oparciu o design, współzałożyciel biura Tenka. Doradca i trener design thinking. Jako project manager przeprowadził kilkadziesiąt audytów wzorniczych dla firm z różnych branż i uczestniczył w tworzeniu strategii designu, na podstawie których klienci wdrażają innowacje produktowe. Wcześniej pracował m.in. w Code Design, w Biurze Współpracy z Gospodarką i Otoczeniem Instytucjonalnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a przez ponad 4 lata kierował zespołem ds. rozwoju kapitału ludzkiego w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, z którym zrealizował interesujące projekty, wdrażał strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz organizował ciekawe szkolenia i wydarzenia. Przewodniczący Rady Fundacji na rzecz Inteligentnego Rozwoju, zajmującej się m.in. promocją metodyki design thinking.

Współorganizował i prowadził warsztaty w ramach lokalnych edycji Design Thinking Week oraz Katowice Service Jam. Współorganizator i koordynator wieczornych spotkań Design Thinking MeetUp Katowice.

Posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation. Ukończył m.in. dwa poziomy szkoły trenerów, kurs certyfikujący IPMA D, a także „Kurs projektowania usług” na ASP w Katowicach oraz „The Greenhouse – service design training” w National Centre for Product Design and Development Research (PDR) w Cardiff.

Obszar WIEDZA:

 • wskazać etapy procesu Design Thinking,
 • wskazać narzędzia i metody pracy, które można wykorzystywać w procesie projektowym,
 • podać przypadki stosowania.

Obszar UMIEJĘTNOŚCI:

 • pobudzać kreatywność współpracowników,
 • tworzyć innowacyjne środowisko pracy w firmie,
 • zaplanować i przygotować proces projektowy,
 • określić kolejne kroki procesu Design Thinking,
 • dobrać narzędzia projektowe odpowiednie do przygotowywanych rozwiązań,
 • wykorzystywać narzędzia w kolejnych krokach projektowych,
 • przygotować koncepcję (założenia funkcjonowania) usługi lub produktu.

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promować postawy kreatywne,
 • promować lifelong learning w pracy i poza nią,
 • wartościować innowacyjne metody i narzędzia rozwiązywania problemów i realizacji wyzwań.

Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą tworzyć nowe usługi i produkty lub planują rozpocząć działalność gospodarczą oraz do pracowników działów marketingu oraz R&D, kadry zarządzającej, właścicieli i pracowników MŚP.

Zajęcia warsztatowe realizowane w formule warsztatowej, opartej na case study. Podczas szkolenia uczestnicy pracują zespołowo nad konkretnymi, praktycznymi wyzwaniami i w ciągu 2 dni przygotowują propozycję rozwiązania (produktu lub usługi).

Pozostałe metody prowadzenia zajęć:

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • case study,
 • zadania.

W przypadku szkoleń zamkniętych uczestnicy mogą pracować nad konkretnymi tematami związanymi z ich organizacją.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Termin szkolenia / Gliwice
04-05.06.2020

Formularz zgłoszeniowy

PDF
DOC
Zapytaj o szkolenie zamknięte

KONSULTANT

MATEUSZ TRZECIAK

tel: +48 32 72 61 134
mobile: +48 533 323 441
e-mail: [email protected]

OPINIE KLIENTÓW

OCENA UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZYCH EDYCJI SZKOLENIA:

Poziom przygotowania trenera do szkolenia: 95%
Poziom przygotowania trenera do szkolenia: 96%
Poziom przygotowania trenera do szkolenia: 94%