O funduszach przy kawie

fundusze unijne

O Funduszach przy kawie to spotkania nieformalne, które w przystępny sposób przybliżają temat funduszy unijnych i wniosków o dofinansowanie. W trakcie spotkań każdy zainteresowany może dowiedzieć się więcej o procesie aplikacyjnym i najczęstszych błędach. Spotkania służą zawiązywaniu partnerstw i wymianie doświadczeń. Celem tych spotkań jest rzeczowe przekazywanie informacji na temat funduszy i generowanie dobrych rozwiązań projektowych.

Dotychczas odbyły się:

 • Finansowanie innowacji w MŚP – 18.12.2017 r.
 • Dofinansowanie działań B&R dla MŚP – 27.11.2017 r.
 • Dofinansowanie usług społecznych – 09.11.2017 r.
 • Dofinansowanie innowacji MŚP – 07.11.2017 r.
 • Dofinansowanie szkół rodzenia i usług zdrowotnych – 19.09.2017 r.
 • Finansowanie prac B+R w przedsiębiorstwach – 17.05.2017 r.
 • Kształcenie zawodowe – 23.03.2017 r.
 • Finansowanie  przedsięwzięć w trzecim sektorze – 15.11.2016 r.
 • Fundusze dla przedszkoli i szkół – 10.01.2017 r.
 • Fundusze dla przedsiębiorców – 24.01.2017 r.
 • Jak skutecznie pozyskać fundusze unijne – 19.01.2016 r.
 • Bezpłatne seminarium informacyjne: RPO WSL 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – 4.02.2016 r.
 • Praktyczne przygotowanie w LSI wniosku o dofinansowanie projektu EFS 2014-2020 – 20.02.2016
 • 3 3.3 RPO WSL  – 16.08.2016 r.
 • Usługi społeczne – 13.09.2016 r.
 • Usługi zdrowotne – 27.09.2016 r.

Nowe spotkania sukcesywnie ogłaszane są na stronach obu partnerów oraz w mediach społecznościowych.

Wstęp wolny.