Szanowni Państwo

Miło nam poinformować, że zostaliśmy uhonorowani statuetką Cezara Śląskiego Biznesu 2017. Statuetka przyznawana jest przez Lożę Katowicką Business Centre Club, prestiżowy klub przedsiębiorców i największa w Polsce organizacja indywidualnych firm i przedsiębiorców.

APAULY GROUP Sp. z o.o. jest firmą szkoleniowo-doradczą z zakresu project&portfolio managementu oraz finansowania inwestycji, w  tym z funduszy UE.

Firma od 10 lat pozyskuje dotacje dla przedsiębiorców, uczelni, placówek oświatowych i administracji na realizację projektów szkoleniowo-doradczych, infrastrukturalnych, inwestycyjnych, B+R+I (badania rozwój i innowacje). Realizuje usługi kompleksowo mając na uwadze otoczenie biznesowe i projektowe klienta (oraz wykonując usługi otoczenia projektowego takie jak: studia wykonalności, biznesplany, analizy finansowe i ekonomiczne, opinie o innowacyjności we współpracy z uczelniami i instytutami badawczymi, finansowanie wkładu własnego poprzez kredyty i leasing, opinie prawne, audyty i ewaluacja projektów, kojarzenie partnerów w projektach partnerskich, brokering technologiczny). Doświadczenie firmy to ponad 60 zrealizowanych projektów, 25 tys. godz. szkoleniowych i doradczych, 6,5 tys. uczestników projektów. Największym kapitałem firmy są eksperci pracujący przy projektach o sumarycznym budżecie blisko 1 mld zł.

W ramach APAULY GROUP Sp. z o.o. działa Biuro Zarządzania Projektami, w którym realizowane są usługi outsourcingu w obszarze zarządzania projektami unijnymi i komercyjnymi. Biuro pracuje w oparciu o autorski Podręcznik Zarządzania Projektami, który zawiera dla projektów unijnych aspekty niezbędne w procesie kontroli i audytu zewnętrznego.

Od 2015 r. działalność szkoleniowa firmy znajduje się w powołanej Szkole Project Managerów – Szkole.PM. Szkoła.PM jest pierwszym w Polsce przedsięwzięciem, które w sposób kompleksowy kształci project i portfolio managerów. Posiada zarówno kursy i szkolenia oraz studia podyplomowe zgodne ze standardem IPMA, PMI, i SCRUM.org, a zakresie kształcenia PM.Coachów zgodnie ze standardami ICF. Ponadto Szkoła oferuje szkolenia ogólnorozwojowe, interpersonalne, coachingowe, językowe skierowane do środowiska projektowego. Ponadto działania w zakresie doradztwa personalnego i zawodowego świadczone są poprzez Agencję Zatrudnienia, która firma Apauly Group Sp. z o.o. jest od 2016r.

Jako innowacja w nauczaniu oparta na metodzie Project Based Learning opracowany został program uczący zarządzania projektami, robotyki i programowania z wykorzystaniem PM.Robots™. W dalszych planach firmy stworzenie pierwszego na świecie laboratorium projektowego.

Firma pracuje w oparciu o wdrożone w 2016r. standardy jakości. Zajęcia prowadzone są wg Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0 Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz Regulaminu Usługi Rozwojowej. Zarządzanie projektami, usługi szkoleniowo-doradcze, w tym pozyskiwanie funduszy i usługi otoczenia biznesowego i projektowego są ponadto zgodne z normą ISO 9001:2015.

Od stycznia 2017r. firma jest Autoryzowaną Jednostką Szkoleniową IPMA, pierwszą i jedyną w województwie śląskim oraz szóstą w kraju.

Od 2015r. Szkoła Project Managerów jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Urząd Patentowy RP. W 2016r. otrzymała nagrodę Laur Eksperta oraz Medal Nowoczesności. Działania na rzecz rozwoju project managementu w Polsce przyniosły również tytuł Firmy Dobrze Widzianej w roku 2016 i 2017 a także Medal Europejski, który został przyznany za działania wyróżniające się na rynku europejskim.