W styczniu 2017 r. APAULY GROUP Sp. z o.o. uzyskała Certyfikat potwierdzający, że wdrożyła i stosuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015.

System jakości ISO 9001:2015 jest najbardziej znanym systemem zarządzania przedsiębiorstwem.

APAULY GROUP została certyfikowana w zakresie realizacji usług edukacyjnych, pozyskiwania funduszy unijnych, zarządzania projektami oraz realizacji usług otoczenia projektowego i biznesowego.

Certyfikacji usług firmy dokonała DEKRA Certification Sp. z o.o