Trwa rekrutacja do projektu ” Bez [email protected], bez granic”, w ramach którego osoby z województwa śląskiego mogą rozwijać swoje umiejętności językowe i obsługi komputera.

projekt skierowany jest do osób pracujących w wieku 25 lat i więcej, z obszaru województwa śląskiego (pracujących lub zamieszkujących w województwie śląskim), uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, z grup defaworyzowanych tj. wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji.

Szczegóły: bezbarier.riph.com.pl