W dniach 24-25.11 br. APAULY GROUP uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji Kierunki Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Zabrzu. Oprócz uczestnictwa w konferencji prezentowaliśmy również swoje stoisko z ofertą firmy APAULY GROUP i Szkoły Project Managerów.

W ramach dwóch dni spotkań stworzono przestrzeń do bezpośredniej wymiany doświadczeń w ramach sesji networkingowej, zaprezentowano innowacyjne rozwiązania HR przez praktyków, wskazano zmiany prawne ukierunkowujące zmiany w zarządzaniu w administracji, przeprowadzono warsztaty w mniejszych grupach w zakresie modelowania procesów HR oraz budowania kultury tworzącej odpowiedzialne środowisko pracy.

W I dniu Konferencji dzielono się wiedzą z zakresu zmian w prawie pracy, innowacji w etyce oraz rozwoju firmy poprzez efektywne uczenie się pracowników, oceniania i motywowania oraz kluczowych kompetencji do długoterminowego rozwoju. W czasie sesji networkingowej dyskutowano o tym jak tworzyć kulturę współodpowiedzialności i zaangażowania. Poddane zostały też analizie wyniki ankiety dla sekretarzy z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi.

Konferencję otwarła Prezydent Miasta Zabrze – Małgorzata Mańka – Szulik.

W I dniu Konferencji  wystąpiła dr Ewa Weber – Sekretarz Miasta Zabrze, która wskazywała jak skutecznie oceniać i motywować pracowników. O efektywnym uczniu się  pracowników mówiła Kinga Migdał – Dyrektor Wykonawczy ds. Zasobów Ludzkich Tauron Polska Energia S.A. Następnie przedstawiona pierwszą interaktywną platformę szkoleniową w Polsce dla pracowników JST – Akademia „Wspólnoty”.

Ciekawą częścią konferencji była sesja networkingowa, na której  dyskutowano jak tworzyć kulturę współodpowiedzialności i zaangażowania. Sesję prowadził Zespół Training Partners.

Mirosław Proppé – Partner, szef zespołu doradczego dla administracji publicznej i infrastruktury w KPMG w Polsce i w Europie Środkowej przedstawił prezentację pt. Kompetencje  analityczne samorządców kluczowym talentem do długoterminowego rozwoju. Dr Cezary Trutkowski  reprezentujący Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej prezentował Analizę wyników ankiety dla sekretarzy z punktu widzenia Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

O wartościach etycznych jako podstawie innowacyjnego Zarządzania Zasobami Ludzkimi w nowoczesnej organizacji mówiła dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. z Politechniki Śląskiej.

Zmiany w prawie pracy omówił Przemysław Pogłódek – prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy.

W II dniu Konferencji uczestnicy mieli możliwość zdobycia doświadczeń w ramach warsztatów, które odbywały się w trzech panelach:

-HR w administracji – w ramach tego panelu uczestnicy rozmawiali o wartościowaniu stanowisk pracy, modelu kompetencyjnym oraz analizie zasobów kadrowych w celu stworzenia CUW, przedstawionych przez praktyków- przedstawicieli miast: Sosnowiec, Łódź i Toruń;

-Trendy HR – panel został poświęcony warsztatom „Zrozumieć kulturę organizacyjną”, „Jak wykorzystać reakcje stresowe do budowania osobistej efektywności w pracy” oraz „Rozwijanie systemu zzl na bazie kompetencji w organizacji dostarczającej usługi ochrony zdrowia”;

-IT w HR – warsztaty w ramach panelu dotyczyły będą narzędzi informatycznych optymalizujących prace CUW w obszarze HR, idei Smart-Urzędnik oraz Zarządzania Kapitałem 3.0.

W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi innowacyjne rozwiązania pozwalają na budowanie warunków sprzyjających do rozwoju i zaangażowania pracowników. Coraz silniej jest to dostrzegane przez biznes i administrację, które bez dobrze zarządzanej i zmotywowanej kadry będą miały trudności w osiąganiu stawianych celów.