O nas 2018-01-04T10:35:18+00:00

Misją firmy jest dostarczanie najwyższej jakości usług szkoleniowych, informacyjnych i doradczych w zakresie zarządzania projektami, rozwoju organizacji oraz zewnętrznego finansowania przedsięwzięć w szczególności ze środków funduszy unijnych.
—————————————–
Odpowiedzialne i etyczne podejście do celów naszych klientów implikuje kompleksowość świadczonych usług i wysoką skuteczność oraz pozytywny wpływ realizowanych przez nas przedsięwzięć na rozwój organizacji naszych klientów, a także na otoczenie społeczno-gospodarcze.

Być wiodącą organizacją propagującą projektowe myślenie na każdym etapie rozwoju osobistego i zawodowego, a także projektowe podejście do zarządzania różnorodnymi przedsięwzięciami jak i całymi organizacjami.

 • Wiedza i doświadczenie praktyczne w skutecznym osiąganiu celów firmy i celów klientów.
 • Wykonywanie zadań w sposób etyczny i odpowiedzialny.
 • Odważne, innowacyjne, kreatywne zaangażowanie w realizacji celów firmy i celów klientów.
 • Działania na rzecz upowszechniania wiedzy w środowiskach, które wymagają szczególnego wsparcia (CSR).
 • Zorientowanie na cel i sens działania.
 • Zadania na rzecz klientów firmy wykonywane są z najwyższą starannością.
 • Pracownicy i współpracownicy firmy doskonalą swoje umiejętności i pogłębiają swoją wiedzę, aby wykonywać swoje zadania jako kompetentni doradcy i szkoleniowcy.
 • Pracownicy i współpracownicy firmy szanują przepisy prawa, czas oraz zaufanie klientów i te same wartości prezentują w odniesieniu do współpracowników.

O Nas

Firma od 10 lat pozyskuje dotacje dla przedsiębiorców, uczelni, placówek oświatowych i administracji na realizację projektów szkoleniowo-doradczych, infrastrukturalnych, inwestycyjnych, B+R+I. Realizuje usługi kompleksowo mając na uwadze otoczenie biznesowe i projektowe klienta (studia wykonalności, biznesplany, analizy finansowe i ekonomiczne, opinie o innowacyjności we współpracy z uczelniami i instytutami badawczymi, finansowanie wkładu własnego poprzez kredyty i leasing, opinie prawne, audyty i ewaluacja projektów, kojarzenie partnerów w projektach partnerskich, brokering technologiczny). Doświadczenie firmy to ponad 60 zrealizowanych projektów, 25 tys. godz. szkoleniowych i doradczych, 6,5 tys. uczestników projektów. Największym kapitałem firmy są eksperci na poziomie rządowym i wojewódzkim pracujący przy projektach o sumarycznym budżecie blisko 1 mld zł.

W ramach APAULY GROUP Sp. z o.o. działa Biuro Zarządzania Projektami, w którym realizowane są usługi outsourcingu w obszarze zarządzania projektami unijnymi i komercyjnymi. Biuro pracuje w oparciu o autorski Podręcznik Zarządzania Projektami, który zawiera dla projektów unijnych aspekty niezbędne w procesie kontroli i audytu zewnętrznego.

W 2015 r. działalność szkoleniowa firmy znajduje się w powołanej wewnętrznej jednostce firmy – Szkole Project Managerów – Szkole.PM®. Szkoła.PM jest przedsięwzięciem, które w sposób kompleksowy kształci project managerów. Posiada zarówno kursy i szkolenia oraz studia podyplomowe zgodne ze standardem IPMA, PMI, i SCRUM.org, a zakresie kształcenia PM.Coachów zgodnie ze standardami ICF. Ponadto Szkoła oferuje szkolenia ogólnorozwojowe, interpersonalne, coachingowe, językowe skierowane do środowiska projektowego.

Jako innowacja w nauczaniu oparta na metodzie Project Based Learning opracowany został program uczący zarządzania projektami, robotyki i programowania w jednym, który jest rozwijany na różnych poziomach wiekowych – PM.Robots™.

Wszystkie usługi szkoleniowo-doradcze, w tym coachingowe są dostępne w Bazie Usług Rozwojowych oraz Rejestrze Instytucji Szkoleniowych. Dzięki temu mogą być finansowane ze środków UE i tańsze dla klientów z sektora MŚP od 50% do 80%. W ramach szkoły realizowane są projekty unijne skierowane do osób pozostających bez pracy kształcące w zawodzie PM. Ponadto działania w zakresie doradztwa personalnego i zawodowego świadczone są poprzez Agencję Zatrudnienia, która firma Apauly Group Sp. z o.o. jest od 2016r. (nr 15200 w Rejestrze KRAZ).

Firma pracuje w oparciu o wdrożone w 2016r. standardy jakości. Zajęcia prowadzone są wg Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0 Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz Regulaminu Usługi Rozwojowej. Zarządzanie projektami, usługi szkoleniowo-doradcze, w tym pozyskiwanie funduszy i usługi otoczenia biznesowego i projektowego są ponadto zgodne z normą ISO 9001:2015.

Od stycznia 2017r. firma jest Autoryzowaną Jednostkę Szkoleniową IPMA.

Od 2015r. Szkoła Project Managerów jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Urząd Patentowy RP. W 2016r. otrzymała nagrodę Laur Eksperta oraz Medal Nowoczesności. Działania na rzecz rozwoju project managementu w Polsce przyniosły również tytuł Firmy Dobrze Widzianej nadawany przez Business Centre Club i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Doświadczenie

 • Szkolenia i certyfikacja IT – IPMA level C i D + Agile Scrum
 • Branża budowlana dla zrównoważonego rozwoju
 • Multifachowcy w sektorze transportowym
 • Zdobądź uprawnienia kierowcy zawodowego
 • Profesjonalny budowlaniec
 • Szkolenia i certyfikacja IRATA dla województwa śląskiego
 • Szkolenia i certyfikacja IRATA dla województwa lubuskiego
 • Kwalifikacje + dyplom = sukces
 • Program bezpłatnych szkoleń i certyfikacji ECDL dla ON
 • CT dla niepełnosprawnych w województwie mazowieckim
 • ICT dla niepełnosprawnych w województwie śląskim
 • E-Sprawni
 • Pełnosprawni na rynku pracy w województwie małopolskim
 • Pełnosprawni na rynku pracy w województwie wielkopolskim
 • Mobilny asystent IT
 • Pełnosprawni na olkuskim rynku pracy (z uwzględnieniem procedury wyboru projektów „oryginalnych”)
 • Akademia Menadżerów Oświaty
 • Kadra na 6
 • Nauczyciel – mistrz z kwalifikacjami
 • Muzyk – zawód z przyszłością
 • Tech-Job
 • Gumiś to fajny miś
 • Sowa bardzo mądra głowa
 • Nauka bez tajemnic
 • Świat wokół nas
 • Kierowca na miarę XXI wieku
 • Potwierdź swoje kwalifikacje
 • Sięgnij o certyfikat – potwierdź swoje kwalifikacje
 • Kwalifikacje + dyplom = sukces
 • Szkolenia i certyfikacja IT
 • ICT dla kobiet
 • ICT dla niepełnosprawnych
 • Kompetentny e-Nauczyciel
 • Szkoła równych szans
 • Młodzi wykwalifikowani konkurencyjni
 • Nauczyciel – mistrz z kwalifikacjami
 • e-Sprawni
 • Mobilny asystent IT
 • Kadra na 6
 • ICT5+
 • Podniesienie jakości usług Gabinetu Stomatologicznego w Tychach poprzez modernizację firmy oraz wdrożenie nowych usług w zakresie radiowizjografii i implantologii
 • Moduł oceny cech psychomotorycznych kierowcy dla symulatora jazdy pojazdem CARGO_LabSym
 • Informatyczna platforma dedykowana rehabilitacji dzieci w środowisku wirtualnej rzeczywistości
 • Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla poprawy mobilności SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
 • Termomodernizacja budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Powstańców 41a w Katowicach
 • Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych 3.4.3 POKL
 • Nowocześni na rynku pracy 6.2 POKL
 • Pełnosprawni na olkuskim rynku pracy 7.4 POKL
 • Program bezpłatnych szkoleń i certyfikacji ECDL dla ON 9.6.2 POKL
 • Kwalifikacje + dyplom = sukces 9.3 POKL
 • Szkolenia i certyfikacja IT
 • Program bezpłatnych szkoleń i certyfikacji ECDL dla ON
 • Program bezpłatnych szkoleń i certyfikacji ECDL dla kobiet
 • Szkolenia ECDL dla kobiet w województwie łódzkim
 • ICT dla niepełnosprawnych w województwie mazowieckim
 • ICT dla kobiet
 • ICT dla niepełnosprawnych w województwie śląskim
 • Program bezpłatnych szkoleń i certyfikacji ECDL dla kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu bądź wychowaniu dziecka
 • E-Sprawni
 • Mobilny asystent IT
 • Podniesienie jakości usług Gabinetu Stomatologicznego w Tychach poprzez modernizację firmy oraz wdrożenie nowych usług w zakresie radiowizjografii i implantologii
 • Budowa hali produkcyjnej i klastra poligraficzno-marketingowego
 • Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę Stacji Kontroli Pojazdów 1.2.4 RPO
 • Wzrost konkurencyjności Ośrodka Szkolenia Kierowców w Mysłowicach poprzez wdrożenie symulatora jazdy w proces kształcenia kierowców1.2.3 RPO
 • Znaczący wzrost jakości usług szkoleniowych świadczonych przez Centrum Edukacji Zawodowych CARGO poprzez wykorzystanie najwyższej klasy mobilnego symulatora jazdy samochodem ciężarowym i autobusem
 • Moduł oceny cech psychomotorycznych kierowcy dla symulatora jazdy pojazdem CARGO_LabSym
 • Informatyczna platforma dedykowana rehabilitacji dzieci w środowisku wirtualnej rzeczywistości
 • Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla poprawy mobilności SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
 • Nowe technologie – nowe perspektywy – zakup specjalistycznego wyposażenia szansa na rozwój firmy SYMPRO
 • Dębowy Świat dla aktywnych – promocja inwestycyjna Dąbrowy Górniczej
 • Termomodernizacja budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Powstańców 41a w Katowicach

Nagrody

Więcej Nagród

Media

My dla Mediów

Partnerzy