• Sprawdź, na co możesz
    otrzymać dotacje!
    Przygotowaliśmy dla Ciebie przejrzyste prezentacje na temat funduszy unijnych.

  • Fundusze unijne 2014-2020 Ruszył nowy okres programowania funduszy unijnych

  • Bezpłatny konsulting dla NGO's Zapraszamy na co miesięczne, bezpłatne doradztwo dla organizacji pozarządowych

O nas

Doświadczenie

Strefa wiedzy

Kontakt

Praca

Najbliższe szkolenia:

czerwiec 2016

16czeCały dzieńDobra praktyka na strat - praktyczne informacje dotyczące pozyskiwania środków z funduszy unijnych160 godzin, przygotowanie do certyfikacji IPMA + zarządzanie projektem unijnym

18czeCały dzieńSkuteczny wniosek o dofinansowanie projektu EFS 2014-2020 i wszystko czego nie wiecie o LSISzkolenie merytoryczno-techniczne

27czeCały dzieńKurs kierownika projektu europejskiego160 godzin, przygotowanie do certyfikacji IPMA + zarządzanie projektem unijnym

Pokaż więcej
 

Konkursy na dofinansowanie - projekty miękkie

czerwiec

7czeCały dzieńPodnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższymPOIR Działanie 3.1

14czeCały dzieńRPO Województwo Lubelskie - Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych

Pokaż więcej
 

Konkursy na dofinansowanie - projekty inwestycyjne:

lipiec

29lipCały dzieńBadania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwaPOIR Działanie 1.1

grudzień

9gruCały dzieńProinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw /Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów KluczowychPOIR Działanie 2.3, Poddziałanie 2.3.3

31gruCały dzieńDziałalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstwRPO 1.2

 
Zapisz się do newslettera:

Znajdź nas na facebooku!

 
Sprawdź, na jakie działania możesz otrzymać dofinansowanie:
Dofinansowania dla przedsiębiorców
Dofinansowania dla ochrony zdrowia
Dofinansowania dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
 
Dofinansowania dla uczelni
Dofinansowania dla Spółdzielni, Wspólnot Mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego
Dofinansowania na projekty ekologiczne i ochrony środowiska
 
Dofinansowania dla edukacji
Dofinansowania dla firm szkoleniowych i agencji zatrudnienia
Dofinansowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej
 
mautic is open source marketing automation